Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOKU VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Ä°ngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ãœye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK, Dr.Öğr.Üye. Özge ŞENSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tissue engineering is a field that aims to regenerate or repair diseased or injured tissues and organs in the body. Tissue engineering encompasses several different sciences such as biology, chemistry, material science, engineering, immunology and transplantation. The course provides a general understanding of tissue growth and development as well as the tools and theoretical information necessary to design tissues and organs; and will use student-directed learning as the teaching tool to introduce students to the concepts, principles, and applications of tissue engineering.
Dersin İçeriği Bu ders; GiriÅŸ Dersi: Ders İçerik Tanıtımı,Doku MühendisliÄŸine GiriÅŸ,Genetik MühendisliÄŸi Doku MühendisliÄŸi’ne Nasıl Destek SaÄŸlıyor,Kök Hücre Doku MühendisliÄŸi,Doku MühendisliÄŸi Uygulamaları İçin Polimerik Yapı iskeleleri ,Doku MühendisliÄŸi Ä°skele Ãœretim Yöntemleri,3-Boyutlu Organ Baskısı ve Hücre Kapsülleme,Ä°mmünolojide Temel Bilgiler ve Biyomalzemelere Bağışıklık Konakçı Yanıtı,Hücre Dışı Matris: Yapı Ä°ÅŸlevi ve Doku MühendisliÄŸine Uygulama,Doku MühendisliÄŸi için Mikrovasküler Görüntüleme Yöntemleri,In Vitro & In Vivo Test Yöntemleri,Doku MühendisliÄŸi Uygulamalarında Standartlar ve Düzenlemeler: ISO, FDA vb.,Dönem Projesi Sunumları,Doku MühendisliÄŸinde Uygulamalı Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Doku mühendisliğini farklı disiplinlerden oluşan önemli bir yaklaşım olarak tanımlayabilecek 1, 12, 14, 21, 3, 8 A, D
Doku mühendisliğinde farklı strateji ve yaklaşımları ayrı ayrı tanımlayabilecek 14, 16, 3, 8 A, D
Doku mühendisliğinde farklı deneysel teknikleri analiz edebilecek, değerlendirebilecek, betimleyebilecek ve karşılaştırabilecek 14, 3, 8 A, D
Bir doku mühendisliği araştırmasının deneysel kurgusunu anlayabilecek 18, 21, 3, 8 A, D
Doku mühendisliğindeki zorlukları anlamak ve çözmek için biyoloji, malzeme bilimi, mühendislik ve tıp alanındaki kişisel bilgilerini birleştirebilme yeteneği kazanacak 11, 16, 3, 8 A, D
Doku mühendisliği preklinik ve klinik uygulamaları için ulusal ve evrensel standartları tanımlayabilecektir 11, 16, 3, 8 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Dersi: Ders İçerik Tanıtımı
2 Doku Mühendisliğine Giriş
3 Genetik Mühendisliği Doku Mühendisliği’ne Nasıl Destek Sağlıyor
4 Kök Hücre Doku Mühendisliği
5 Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Polimerik Yapı iskeleleri
6 Doku Mühendisliği İskele Üretim Yöntemleri
7 3-Boyutlu Organ Baskısı ve Hücre Kapsülleme
8 İmmünolojide Temel Bilgiler ve Biyomalzemelere Bağışıklık Konakçı Yanıtı
9 Hücre Dışı Matris: Yapı İşlevi ve Doku Mühendisliğine Uygulama
10 Doku Mühendisliği için Mikrovasküler Görüntüleme Yöntemleri
11 In Vitro & In Vivo Test Yöntemleri
12 Doku Mühendisliği Uygulamalarında Standartlar ve Düzenlemeler: ISO, FDA vb.
13 Dönem Projesi Sunumları
14 Doku Mühendisliğinde Uygulamalı Konular
Kaynaklar
(1) Migliaresi, Claudio, and Antonella Motta. Scaffolds for tissue engineering: Biological design, materials, and fabrication. Jenny Stanford Publishing, 2014. (2) Birla, Ravi. Introduction to tissue engineering: applications and challenges. John Wiley & Sons, 2014. (3) Bronzino, Joseph D., and Donald R. Peterson. Tissue engineering and artificial organs. CRC press, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
0
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 20 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu