Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDÄ°KAL CÄ°HAZ TASARIM Ä°LKELERÄ° 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Ä°ngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ãœye. Mehmet KOCATÃœRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyomedikal cihaz tasarım ve üretiminin temellerini tanıtmak ve medikal cihaz regülasyonlarıyla uyum saÄŸlamaya yönelik adımları deÄŸerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Medikal Cihazların Sınıflandırılması,Medikal Cihazlara GiriÅŸ,Uygunluk DeÄŸerlendirme Prosedürleri,Biyoelektronik Tasarım Perspektifi,Biyomalzeme Tasarım Perspektifi,Biyomekanik Tasarım Perspektifi,Güvenlik ve Performans Gereksinimleri,Biyomalzemeler ve Malzeme Testi,Klinik DeÄŸerlendirme,Teknik DeÄŸerlendirme,Uygunluk Beyanı,CE Ä°ÅŸaretleme,Pazara sürüş Sonrası Ä°zleme,Fikri Mülkiyet: Patent, Telif, Ticari Sır ve Lisanslama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Medikal cihazları sınıflandırabilecektir. 1, 10, 14, 16, 2, 3, 8 A, D
2. Medikal cihazların geliştirilmesi, test edilmesi ve pazara sürülme süreçlerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 16, 2, 3, 8 A, D
3. Medikal cihaz tasarım gerekliliklerini biyoelektronik, biyomalzeme ve biyomekanik bakış açılarından tartışabilecektir. 1, 10, 13, 14, 2, 3, 8 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Medikal Cihazların Sınıflandırılması
2 Medikal Cihazlara GiriÅŸ
3 Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri
4 Biyoelektronik Tasarım Perspektifi
5 Biyomalzeme Tasarım Perspektifi
6 Biyomekanik Tasarım Perspektifi
7 Güvenlik ve Performans Gereksinimleri
8 Biyomalzemeler ve Malzeme Testi
9 Klinik DeÄŸerlendirme
10 Teknik DeÄŸerlendirme
11 Uygunluk Beyanı
12 CE Ä°ÅŸaretleme
13 Pazara sürüş Sonrası İzleme
14 Fikri Mülkiyet: Patent, Telif, Ticari Sır ve Lisanslama
Kaynaklar
1- The European Union Medical Device Regulation of 2017. 2- King PH, Fries RC, Johnson AT, Design of Biomedical Devices and Systems, 4th Edition, CRC Press: Boca Raton, 2019. 3- DeMArco, Medical Device Design and Regulation, ASQ Quality Press: Milwaukee, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
0
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 20 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 15 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 45 45
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu