Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SÄ°STEM MODELLEME VE KONTROL 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Kontrol Sistemler, Medikal Robotik
Dersin Dili Ä°ngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ãœye. Elif HOCAOĞLU ÇETÄ°NSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Elif HOCAOĞLU ÇETİNSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda, baÅŸarılı bir öğrenci verilen bir sistemin matematiksel modellemesini türetebilir. Öğrenciler: -Matematiksel modelleme yapabilir, Matematiksel model ile dinamik bir sistemin statik, dinamik ve frekans karateristiklerini analiz edebilir. -ÇeÅŸitli girdilere dayalı olarak sistem cevabını üretebilir. -Sistemi zaman bölgesinde inceler. -Sistemi frekans bölgesinde inceler. -MATLAB/SIMULINK yoluyla dinamik sistem benzetimi yapmayı öğrenir. -Kapalı çevrim bir sistemin modelleme, tasarım ve uygulamasını yapar. -Temek kontrol metotlarını ve sınırlarını tahlil eder.
Dersin İçeriği Bu ders; Fiziksel sistemlerin ve matematiksel modellemelerinin örneklenmesi, dinamik sistemlerin sınıflandırılması, doÄŸrusallık ve zamandan bağımsızlık, doÄŸrusal sistemler için analiz yöntemleri: Dömüşüm teknikleri, girdi-çıktı analizleri, blok diyagramlar, frekans cevaplarının ifade edilmesi, Deng eve kapalı çevrim system tasarımına giriÅŸ konuları ele alınmaktadır.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Sistem dinamiğine giriş 2-3-4- Mekanik sistemlerin matematiksel modellemesi 4- Dinamik sistemlerin modellemesi için transfer fonksiyonlar 5-Durum-Uzay Yöntemi ile dinamik sistemlerin modellemesi 6- Elektriksel ve elektromekanik sistemlerin modellemesi, Sisteml analojileri, Op-Amp'ların matematiksel modellemesi 7-8- Dinamik sistemlerin zaman-bölge analizi 9-10- Frekans bölgesinde dinamik sistemlerin analizi 11-12- Zaman Bölgesinde dinamik sistemlerin analizi ve kontrolü (Blok diyagramlar ve basitleştirilmeleri, Denge analizleri, kök-yer eğrileri analizi ve grafikleri, PID kontrolörler) 13-14- Frekans bölgesi analizleri ve kontrolü (Bode diyagramı ile frekans cevabının ifade edilmesi, MATLAB yoluyla Bode diyagramının çizilmesi, kontrol sistemlerinin frekans bölgesinde tasarımı) 10, 14, 15, 16, 2, 21, 3, 8, 9 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Fiziksel sistemlerin ve matematiksel modellemelerinin örneklenmesi, dinamik sistemlerin sınıflandırılması, doğrusallık ve zamandan bağımsızlık, doğrusal sistemler için analiz yöntemleri: Dömüşüm teknikleri, girdi-çıktı analizleri, blok diyagramlar, frekans cevaplarının ifade edilmesi, Deng eve kapalı çevrim system tasarımına giriş konuları ele alınmaktadır. Ders kitabında ilgili bölümlerin ders öncesinde taranması, dönem süresince yapılacak olan proje konularının belirlenmesi ve literatür araştırmalarının yapılması, temel MATLAB/SIMULINK bilgisinin internet yoluyla ve üniversite kütüphanesinde yer alan çeşitli kaynaklardan edinilmesi
Kaynaklar
Katsuhiko Ogata, "System Dynamics", 4. Basım, Pearson.
MATLAB/SIMULINK Öğretici Destek

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
0
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu