Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAYISAL İŞARET İŞLEME 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Ä°ngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMÄ°R
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tunçer BAYKAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mühendislik eÄŸitiminin son sınıfında önerilen sayısal iÅŸaret iÅŸleme ile kesik zamanlı iÅŸaret iÅŸleme konusunun temelleri sunulacaktır. Öğrenciler bu ders ile bu temeller detaylı bir ÅŸekilde öğrenme ÅŸansı bulacaklardır. Derste farklı dönüşüm teknikleri, analog ve sayısal verilerin birbirine dönüştürülmesi, sayısal filtre tasarımları ile tüm bunların pratik gerçek sistemlere olan uygulanışı gösterilecektir. Teori Matlab simülasyonları ile desteklenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kesikli zamanda iÅŸaretlerin ve sistemlere giriÅŸ. ,Zamanda kesikli LTI sistemleri ,Z-Dönüşümü,Zamanda sürekli iÅŸaretlerin örneklenmesi. ,Farklı oranlı iÅŸaret iÅŸleme ve zamanda kesikli rassal süreçlere giriÅŸ,LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 1. Kısım,LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 2. Kısım,Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : Blok ÅŸemaları ve IIR sistemleri,Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : FIR sistemleri ve sayısal örneklemenin sisteme olan etkileri,Sayısal Filtre tasarım teknikleri - 1. Kısım,Sayısal Filtre Tasarım Teknikleri - 2. Kısım,Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 1. Kısım,Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 2. Kısım,Zamanda kesikli rassal süreçler ve sistemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Doğrusal zamanda değişmeyen (LTI) sistemlerinin temellerinin anlaşılması ve dönüşüm yaklaşımlarının LTI sistemlerinin analizden kullanılmasının öğrenilmesi. 1, 9 A, C, D, E
Düşük ve yüksek frekanslı sinyallerin örneklenmesi. 1, 9 A, C, D, E
IIR ve FIR filtre yapılarının anlaşılması ve bunların tasarımının öğrenilmesi. 1, 9 A, C, D, E
DFT ve FFT gibi sayısal frekansa dönüştürücü tekniklerin etkili bir şekilde kullanımı. 1, 9 A, C, D, E
Zaman ve frekansta kesikli rassal sistemlerin analizinin öğrenilmesi. 1, 9 A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kesikli zamanda işaretlerin ve sistemlere giriş. Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 1. ve 2. Bölümü
2 Zamanda kesikli LTI sistemleri Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 2. Bölümü
3 Z-Dönüşümü Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 3. Bölümü
4 Zamanda sürekli işaretlerin örneklenmesi. Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 4. Bölümü
5 Farklı oranlı işaret işleme ve zamanda kesikli rassal süreçlere giriş Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 4. Bölümü
6 LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 1. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 5. Bölümü
7 LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 2. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 5. Bölümü
8 Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : Blok şemaları ve IIR sistemleri Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 6. Bölümü
9 Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : FIR sistemleri ve sayısal örneklemenin sisteme olan etkileri Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 6. Bölümü
10 Sayısal Filtre tasarım teknikleri - 1. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 7. Bölümü
11 Sayısal Filtre Tasarım Teknikleri - 2. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 7. Bölümü
12 Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 1. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 8. Bölümü
13 Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 2. Kısım Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 8. Bölümü
14 Zamanda kesikli rassal süreçler ve sistemler Ders notları ve yardımcı ders kitabının (Vetterli) 3. ve 4. Bölümü
Kaynaklar
Discrete-Time Signal Processing by Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer Prentice Hall (Pearson) ISBN 978013 1988422
Foundations of Signal Processing, M. Vetterli, M. Kovacevic and V. Goyal , 2013, Cambridge University Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
0
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 18 72
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 4 1 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu