Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Ä°ngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ortak Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hakan TOZAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK, Prof.Dr. Hakan TOZAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çalışma ortamında oluÅŸabilecek tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi olmaları, çalışmaları sırasında iÅŸ kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için güvenli davranış kabiliyetini kazanmaları
Dersin İçeriği Bu ders; Ä°ÅŸ güvenliÄŸinin tarihsel geliÅŸimi,Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi Kanunu, Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi Kanunu,İŞ SAĞLIĞI VE GÃœVENLİĞİ KANUNU,İŞ SAĞLIĞI VE GÃœVELİĞİ KANUNU, Ä°ÅŸ sözleÅŸmesi tanımı çeÅŸitleri, fesih, Ä°ÅŸ yasasına göre iÅŸveren ve işçinin yükümlülükleri,Kıdem ve ihbar tazminatı tanım ve koÅŸullar,Çalışma süreleri, Sosyal Güvenlik Mevzuatı,Yangın nedir? Yangının tanımı ve yangını oluÅŸturan etmenler,Yangından Korunma Yöntemleri, Yangın söndürme Sistemleri,Yangın söndürme sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İş güvenliği ile ilgili kavram ve yönetmelikleri tanımlayabilecek. 1, 10, 12, 15, 3 A, B, C
Çalışanların yasal haklarını kendi cümleleri ile ifade edebilecektir. 1, 10, 12, 15, 2, 3 A, B, C
Yangın söndürme sistemlerini bilir. 1, 10, 12, 15, 2, 3 A, B, C
1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini tanımlayabilcektir. 1, 10, 12, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İş güvenliğinin tarihsel gelişimi
2 İş sağlığı ve güvenliği Kanunu 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanunu
3 İş sağlığı ve güvenliği Kanunu 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanunu
4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI KANUNU
5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ KANUNU 6331sayılı kanunu
6 İş sözleşmesi tanımı çeşitleri, fesih 4857 sayılı iş kanunu
7 İş yasasına göre işveren ve işçinin yükümlülükleri 4857 SAYILI KANUN
8 Kıdem ve ihbar tazminatı tanım ve koşullar
9 Çalışma süreleri
10 Sosyal Güvenlik Mevzuatı 5510 sayılı kanun
11 Yangın nedir? Yangının tanımı ve yangını oluşturan etmenler
12 Yangından Korunma Yöntemleri
13 Yangın söndürme Sistemleri
14 Yangın söndürme sistemleri
Kaynaklar
Eğitim sunuları
ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
0
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 7 7
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu