Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELEKTRİK DEVRELERİ 3+2 4 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhammed Fatih TOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhammed Fatih TOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Direnç, kondansatör, indüktör, ve işlemsel yükselteçlerden oluşan doğrusal elektrik devrelerini analiz ve dizayn etmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel devre kavramları (Yük, düz/dalgalı akım, voltaj, güç, enerji, devre elemanları),Temel kanunlar (Ohm kanunu, Kirkof kanunları, seri/parallel direnç baglantıları),Analiz metotları (Nod analizi, meş analizi),Devre teoremleri 1 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri),Devre teoremleri 2 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri),İşlemsel yükselteçler 1 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci),İşlemsel yükselteçler 2 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci),Kondansatorler ve indiktörler 1 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç) ,Kondansatorler ve indiktörler 2 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç),Birinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),Birinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 3 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenciler elektrik devrelerinin temel kanunlarını uygulayabilir. 1, 13 A, C
2. Öğrenciler doğru akım elektrik devre analizi yapabilir. 1, 13 A, C
3. Öğrenciler doğru akım işlemsel yükselteç devrelerinin davranışını açıklayabilir. 1, 13 A, C
4. Öğrenciler indükdör ve kondansatör içeren devrelerin davranışını formüle edebilir. 1, 13 A, C
5. Öğrenciler birinci ve ikinci mertebeden devreleri analiz edebilir ve tasarlayabilir. 1, 13 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel devre kavramları (Yük, düz/dalgalı akım, voltaj, güç, enerji, devre elemanları)
2 Temel kanunlar (Ohm kanunu, Kirkof kanunları, seri/parallel direnç baglantıları)
3 Analiz metotları (Nod analizi, meş analizi)
4 Devre teoremleri 1 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri)
5 Devre teoremleri 2 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri)
6 İşlemsel yükselteçler 1 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci)
7 İşlemsel yükselteçler 2 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci)
8 Kondansatorler ve indiktörler 1 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç)
9 Kondansatorler ve indiktörler 2 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç)
10 Birinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)
11 Birinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)
12 İkinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)
13 İkinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)
14 İkinci mertebeden devreler 3 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)
Kaynaklar
Fundamentals of Electric Circuirs, by C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, 5th edition
Electrical Engineering 101, D. Ashbey, 3rd edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
0
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 5 70
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 6 84
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 242
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu