Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BÄ°YOKÄ°MYA 3+2 4 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Ä°ngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ãœye. Sultan Sibel ERDEM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sultan Sibel ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin temel biyokimya bilgilerinin detaylandırılarak kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir. Organizmaları oluÅŸturan temel moleküllerden biri olan suyun yapı ve özelliklerinin anlatılmasıyla baÅŸlayan dersimize, amino asitlerin asit/baz karakterleri, protein yapısı, fonksiyon ve saflaÅŸtırma yöntemlerinin iÅŸlenmesiyle devam edilecektir. Takiben, enzim yapısı, fonksiyonu ve regülasyonu iÅŸlenecektir. Enzim-ligand kompleksinin oluÅŸmasında rol oynayan faktörler irdelenerek, allosteri ve kooperativite hakkında detaylı bilgi verilecektir. Dönem bitiminde, elde edilen bilgi daÄŸarcığı ile biyokimya temelli bazı güncel problemlerin öğrencilerle soru-cevap halinde tartışılması planlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Biyolojik Bakış Açısından Moleküler EtkileÅŸimler ile Biyokimyaya GiriÅŸ,Enerji ve Metabolizmaya Bakış,Karbonhidratlar,Glikojen Metabolizması,Glikoliz ,Sitrik Asit Döngüsü,Elektron Transfer Zinciri ve Oksidatif Fosforilasyon ,Enzim Reaksiyonları,Lipidler, Lipid Metabolizması ,Amino Asitler ,Proteinlerin Yapısı,Fibröz Proteinler,Globüler Proteinler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Biyokimyanın temel kavramlarına hakim olur ve böylelikle biyokimya temelli problemleri daha kolay anlar. 1, 13, 14, 15, 2
2) Kitap ve uygulama gereçlerini kullanarak temel bilgileri değerlendirir. 1, 14, 15, 2
3) Protein, karbonhidrat ve lipit gibi temel biyolojik molekülleri tanır; fiziksel ve kimyasal özelliklerini tahmin eder. 1, 13, 14, 15, 2
4) Aminoasitlerin asit/baz özellikleri hakkında bilgi sahibi olarak, farklı koşullar altında aminoasitlerin iyonizasyon durumunu tahmin eder. 1, 13, 14, 15, 2
5) Temel biyokimya kavramlarını test eder ve deney yapar. 1, 13, 14, 2
6) Enzim yapısı, fonksiyonu ve regülasyonu hakkında bilgi sahibi olarak, enzimlerin reaksiyondaki rolünü tahmin eder. 1, 13, 14, 15
7) Enzim-Ligand kompleksinin oluşmasında rol oynayan faktörleri analiz eder ve reaksiyona özel olarak hangi faktörün daha baskın olduğunu tahmin eder. 1, 13, 14, 15, 2
8)Protein, lipid ve karbonhidrat metabolizması hakkında bilgi sahibi olarak, ilgili hastalıkların ortaya çıkma nedenlerini anlayabilir. 1, 13, 14, 15, 2
9) Elde edilen bilgi dağarcığı sayesinde biyokimya ile ilgili güncel problemleri analiz etme yetisini kazanır. 1, 14, 15
10) Deney sonuçlarını düzenler, tartışır, analiz eder ve kendi cümleleri ile ifade eder. 1, 13, 14, 15
11) Bilgisayar teknolojilerini sonuçları çözme ve analiz etmek için kullanır. 1, 14, 15
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyolojik Bakış Açısından Moleküler Etkileşimler ile Biyokimyaya Giriş
2 Enerji ve Metabolizmaya Bakış
3 Karbonhidratlar
4 Glikojen Metabolizması
5 Glikoliz
6 Sitrik Asit Döngüsü
7 Elektron Transfer Zinciri ve Oksidatif Fosforilasyon
8 Enzim Reaksiyonları
9 Lipidler
10 Lipid Metabolizması
11 Amino Asitler
12 Proteinlerin Yapısı
13 Fibröz Proteinler
14 Globüler Proteinler
Kaynaklar
Principles of Biochemistry - 5 th edition - Laurence A. Moran & Robert A. Horton 2.
Biochemistry - 8 th edition- Mary K. Campbell & Shawn O. Farrell.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
0
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 8 112
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 3 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 1 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 17 34
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 236
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu