Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MÜHENDİSLİK PROJESİ I1+226
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMühendislik bitirme projesi mühendislik öğrencilerine öğrenimleri boyunca edindikleri teorik bilginin pratikte çalışan bir sisteme uygulamasını amaçlar. Küçük gruplar halinde çalışacak olan mühendislik öğrencileri iddialı bir mühendislik tasarım projesini tasarlar, yapar, ve sunar. İddialı projeler gerek İMÜ'nün araştırma yapan akademik personeli tarafından gerekse de endüstriden edinilebilir. Tipik projeler hem donanım hem de yazılımı içerir. Projeler mühendislik alanındaki birçok alandan olabilir ki bunlardan bazıları haberleşme sistemleri, enerji üretimi ve dönüşümü sistemleri, elektro-mekanikal ve biyolojik sensörler, görüntü işleme sistemleri, kontrol sistemleri ve devrelerdir.
Dersin İçeriğiBu ders; Proje konusunun seçimi,Sistem tasarımının gerçekleştirilmesi,Proje planının çıkarılması,Tasarımın bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi,Benzetimlerin gerçekleştirilmesi,Dönem raporlanması ve sunumu; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Verilen bir proje için tüm gereksinimlerin etraflıca anlaşılması 1, 16, 22, 3, 5, 8, 9B, D
Proje tasarımı ve gerçeklenmesi için gereken adımların öğrenilmesi1, 16, 22, 3, 5, 8, 9B, D
Bir projeyi gerçekleştirirken etiksel değerlerin göz önünde bulundurulması.1, 16, 22, 3, 5, 8, 9B, D
Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesi. 1, 16, 22, 3, 5, 8, 9B, D
Hayat boyu öğrenim gerekliliğinin anlaşılması. 1, 16, 22, 3, 5, 8, 9B, D
Modern araçların ve tekniklerin verilen bir proje için kullanılması1, 16, 22, 3, 5, 8, 9B, D
Zor problemlerin ötesinden gelmek için gerekli olan dirayetin gösterilmesi.1, 16, 22, 3, 5, 8, 9B, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Proje konusunun seçimiAkademik hocalara ya da endüstriden ilgili kişilerle danışma.
2Sistem tasarımının gerçekleştirilmesiProjenin farklı parçalarının belirlenmesi.
3Proje planının çıkarılmasıMicrosoft Project Manager programının öğrenilmesi
4Tasarımın bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesiFarklı bilgisayar uygulamalarının öğrenilmesi
5Benzetimlerin gerçekleştirilmesiFarklı proje parçalarının birleştirilmesi
6Dönem raporlanması ve sunumuTeknik belge yazma ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi.
Kaynak
M. Markel, Writing in the Technical Fields, IEEE Press, 1994.
Code of Ethics of Engineers, Accreditation Board for Engineering & Technology (ABET), 1997.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu