Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PROJE YÖNETİMİ3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Melis Almula KARADAYI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Özgür EROL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGünümüz modern dünyasında, hızla değişen teknoloji ve artan rekabet nedeniyle, şirketler ve kuruluşlar yeni ürün ve hizmetler tasarlamak zorunda kalmaktadır. Hem mühendislik hem de yönetim açısından, bu yeni ürün ve hizmetlerin tasarımını ve uygulamasını yönetmek için etkili proje yönetimi becerilerine yönelik büyük bir talep olmuştur. Bu, proje yönetimi (PM) kavramlarına artan bir vurgu ile sonuçlanmıştır. Bu ders, mühendislik öğrencilerine etkili proje yönetimi becerileri ve teknikleri sağlamayı amaçlamaktadır. Mühendislik öğrencileri, mühendislik sistemlerinin tasarımı, modellenmesi ve uygulanması konusunda derinlemesine bilgiye sahiptir. Bu tür sistemler genellikle karmaşık projeler olarak ortaya çıkar. Bu nedenle proje yönetimi araç ve teknikleri, mühendislik öğrencilerimizin mesleki başarıları için vazgeçilmez olacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Proje Yönetimi ile ilgili tanım ve kavramlar,Organizasyon yapısı, kültür, strateji, proje ekiplerini yönetme, etkin proje yönetimi yaklaşımları,Proje Seçim Araçları ve Yöntemleri,Projeyi tanımlama,Proje süresinin ve maliyetlerinin tahmin edilmesi,Bir proje risk yönetimi planı geliştirmek,Kaynakları ve maliyetleri planlamak, proje süresini kısaltmak,Proje ilerlemesi ve performans ölçümü ve değerlendirmesi,Proje kapanış faaliyetleri,Özel Konular: Dış Kaynak Kullanımı ve Uluslararası Projeler,Özel konular: Çevik Proje Yönetimi,Bitirme Projesi Sunumları,Bitirme Projesi Sunumları,Bitirme Projesi Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Günümüz iş ortamında proje yönetiminin stratejik önemini anlamak ve proje yönetimine ilişkin özel konuları (Çevik proje yönetimi, Scrum, uluslararası proje yönetimi, sanal proje ekipleri) öğrenmekA, D, E
2. Proje hedeflerini ve kapsamını tanımlayarak proje teklifleri yazılır ve farklı proje alternatifleri arasında seçim yapmak için analitik araçları kullanmakA, D, E
3. Maliyet, program ve proje ekibi için bir proje yönetim planı geliştirmek ve projeyle ilgili riskleri belirlemekA, D, E
4. Temel proje performans ölçümlerini yorumlama; proje kapanış faaliyetlerini yönetmekA, D, E
5. Proje başarı ve başarısızlık faktörlerini vaka çalışmaları yoluyla öğrenmekA, D, E
6. Proje yönetimi yazılımı kullanmayı öğrenmekA, D, E
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Proje Yönetimi ile ilgili tanım ve kavramlar
2Organizasyon yapısı, kültür, strateji, proje ekiplerini yönetme, etkin proje yönetimi yaklaşımları
3Proje Seçim Araçları ve Yöntemleri
4Projeyi tanımlama
5Proje süresinin ve maliyetlerinin tahmin edilmesi
6Bir proje risk yönetimi planı geliştirmek
7Kaynakları ve maliyetleri planlamak, proje süresini kısaltmak
8Proje ilerlemesi ve performans ölçümü ve değerlendirmesi
9Proje kapanış faaliyetleri
10Özel Konular: Dış Kaynak Kullanımı ve Uluslararası Projeler
11Özel konular: Çevik Proje Yönetimi
12Bitirme Projesi Sunumları
13Bitirme Projesi Sunumları
14Bitirme Projesi Sunumları
Kaynak
Ders Materyalleri: Ders Notları, Slaytlar, Gazete Klipleri, İş Makaleleri (Eğitmen tarafından sağlanır) Ders Kitabı: Gray, C.F and E.W. Larson. Project Management: The Managerial Process, 7th ed. McGraw-Hill/Irwin, New York, NY (2018); Harvard Business Review Case Studies,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu