Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Talip ALP
Dersi VerenlerProf.Dr. Talip ALP
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin yapı-özellik-proses arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlayarak analitik düşünce yapılarını geliştirmek; Günümüz mühendislik malzemeleri ile ilgili temel bilgilerin edinilmesini sağlayarak, uygulama alanlarını incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş
,Atomik yapılar ve atomlar arası bağlar
,Kristalografinin temelleri ve kati kristallerin yapıları
,Katı malzemelerde yapısal bozukluklar
,Difüzyon
,Metallerin mekanik özellikleri
,Dislokasyonlar ve şekil değiştirme
,Mukavemetlendirme mekanizmaları
,Kırılma, yorulma ve sürünme mekanizmaları
,Faz diyagramları
,Faz dönüşüm mekanizmaları
,Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin özellikleri ve uygulama alanları
,Malzemelerde korozyon mekanizması ve korunma yöntemleri
,Malzeme bilimi ve mühendisliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ve öğrenci sunumları
; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; 1.Malzeme bilimine dair temel kavramlar, teknolojiler ve terimler hakkında bilgi sahibi olacaktır. 2. Elastik ve plastik deformasyon, mukavemetlendirme ve mekanik özellikleri öğrenecektir. 3.Malzemede yapı-özellik-proses ilişkisini anlayacaktır. 4. Mühendislik malzemelerini sınıflandıracak, atomik bağların, atomik dizilimin, kristal yapılarının ve bağ özelliklerinin malzemeye etkisini tanımlayabilecektir. 5. Malzemelerin uygulama alanlarını tanımlayacaktır 1, 10, 11, 12, 19, 2, 3, 4, 6, 8A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş
2Atomik yapılar ve atomlar arası bağlar
3Kristalografinin temelleri ve kati kristallerin yapıları
4Katı malzemelerde yapısal bozukluklar
5Difüzyon
6Metallerin mekanik özellikleri
7Dislokasyonlar ve şekil değiştirme
8Mukavemetlendirme mekanizmaları
9Kırılma, yorulma ve sürünme mekanizmaları
10Faz diyagramları
11Faz dönüşüm mekanizmaları
12Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin özellikleri ve uygulama alanları
13Malzemelerde korozyon mekanizması ve korunma yöntemleri
14Malzeme bilimi ve mühendisliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ve öğrenci sunumları
Kaynak
Fundamentals of Materials Science and Engineering: an Integrated Approach' William D. Callister Jr, David G. Rethwisch John Wiley and Sons Inc., 5th Edition, 2016.
1) Material Sicence and Engineering' William D. Callister Jr, David G. Rethwisch John Wiley and Sons Inc., 9th Edition, 2011. 2) The science and engineering of materials' Donald R. Askeland,, Pradeep P. Phulé, Thomson/​Brooks-Cole, 4th Edition, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu