Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersi VerenlerDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY, Dr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMedikal görüntüleme tekniklerine ait temel terminolojiyi ve dayandığı fizik prensiplerini, cihaz donanımlarına ait mühendislik alanındaki gereli teorik bilgiler eşliğinde aktarılması, cihazların görüntü datası ile tedavi amaçlı klinik mühendislik uygulamalarının kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Atomun yapısı, radyoaktivite, Rayleigh Saçılması, Compton Saçılması ve Fotoelektrik Etki,X Işınları, Elde Edilişi, X ışını Tüpü, Röntgen Cihazları, Floroskopi ve Anjiyografi,Bilgisayarlı Tomografi Cihazları ve Temel Çalışma Prensipleri,Ses Dalgası ve Fiziği,Yansıma, Kırılma, Saçılma ve Zayıflama ,Piezoelektirik Etki,Dönüştürücü (Transducer), Ultrasonografi, Ultrason Modları ve Akuzisyon,Proton, Spin, Manyetik Moment, Elektromanyetizma, Manyetik Alan ve Radyo Frekansı,Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazları, Manyetik Rezonans Cihazlarında Görüntü Oluşumu,Fonksiyonel Manyetik Rezonans cihazı ve BOLD tekniği,Difüzyon Tensör Manyetik Rezonans Cihazı,Nükleer Tıp Görüntüleme ,Pozitron Emisyon Tomografisi ve Çalışma Prensipleri,Tek Foton Emisyon Tomografisi (SPECT),MATLAB ile görüntü analizi ,MATLAB ile medikal görüntü işleme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tıbbi görüntülemede kullanılan teknikleri sınıflandırabilecektir.1, 2, 3, 4
1.1 X ışını ile görüntüleme tekniklerini tanımlar.1, 3
1.2 Ses dalgası ile görüntüleme tekniklerini tanımlar.1, 2, 3
1.3 Manyetik rezonans ile görüntüleme tekniklerini tanımlar.1, 21, 22, 3
1.4 Fonksiyonel görüntüleme tekniklerini tanımlar.1
1.5 Nükleer görüntüleme tekniklerini tanımlar.1, 2
2. Görüntüleme tekniklerinin hangi fizik prensipleri ile çalıştığını öğrenecektir.1, 2, 21, 3, 4
2.1 Atom ve radyoaktivite kavramlarını tanımlar.1, 21
2.2 X ışınlarının elde edilişi ve dayandığı temel fizik prensipleri açıklar.1, 2, 3
2.3 Ses dalgası, oluşumu ve yayılımının fizik prensiplerini açıklar.1
2.4 Yansıma, kırılma, saçılma ve zayıflama ve Doppler kavramlarını tanımlar.1, 2, 3
2.5 Proton, spin, pozitron ve elektromanyetizma kavramlarını tanımlar. 1, 2, 21, 3F
2.6 Manyetik alan, vektör ve moment kavramlarını açıklar.1
2.7 Radyo frekanslarının temel fizik prensiplerini öğrenir.1
2.8 Foton, radyoaktivite ve bozunum kavramlarını ve dayandığı fizik ilkelerini tanımlar.1
2.9 Gama ışınlarının elde edilişi ve klinik uygulama alanlarını öğrenir.1, 2, 3
3. Görüntüleme cihazlarının çalışma prensipleri ve donanımlarına ait bilgiler edinecektir.1, 3
3.1 Röntgen cihazlarının, çalışma prensibi ve donanımını açıklar.1, 21, 3
3.2 Bilgisayarlı tomografi cihazlarını çalışma prensibi ve donanımını açıklar.1
3.3 Ultrasonografi cihazlarının çalışma prensibi ve donanımını açıklar.1
3.4 Manyetik rezonans cihazlarının, çalışma prensibi ve donanımını açıklar.1
3.5 Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının çalışma prensibi ve donanımını açıklar.1, 3
3.6 Pozitron emisyon tomografi ve tek foton emisyon tomografisi cihazlarının çalışma prensibi ve donanımını açıklar.1, 3, 4
4. Cihazların kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları tanımlayabilecektir.1, 3
5. Görüntü oluşturma yöntemlerini tanımlayabilir MATLAB ile uygulayabilir.1
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Atomun yapısı, radyoaktivite, Rayleigh Saçılması, Compton Saçılması ve Fotoelektrik Etki
2X Işınları, Elde Edilişi, X ışını Tüpü, Röntgen Cihazları, Floroskopi ve Anjiyografi
3Bilgisayarlı Tomografi Cihazları ve Temel Çalışma Prensipleri
4Ses Dalgası ve Fiziği,Yansıma, Kırılma, Saçılma ve Zayıflama
5Piezoelektirik Etki,Dönüştürücü (Transducer), Ultrasonografi, Ultrason Modları ve Akuzisyon
6Proton, Spin, Manyetik Moment, Elektromanyetizma, Manyetik Alan ve Radyo Frekansı
7Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazları, Manyetik Rezonans Cihazlarında Görüntü Oluşumu
8Fonksiyonel Manyetik Rezonans cihazı ve BOLD tekniği
9Difüzyon Tensör Manyetik Rezonans Cihazı
10Nükleer Tıp Görüntüleme
11Pozitron Emisyon Tomografisi ve Çalışma Prensipleri
12Tek Foton Emisyon Tomografisi (SPECT)
13MATLAB ile görüntü analizi
14MATLAB ile medikal görüntü işleme
Kaynak
1) Medical Imaging Technology, Victor I. Mikla and Victor V. Mikla, Elsevier 2) Fundamentals of Medical Imaging, Paul Suetens, Cambridge
Sunumlara ait PDF dosyaları. Derse ve örnek uygulamalara ait podcast dijtal medya dosyaları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu