Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersi VerenlerDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY, Dr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMedikal görüntüleme tekniklerine ait temel terminolojiyi ve dayandığı fizik prensiplerini, cihaz donanımlarına ait mühendislik alanındaki gereli teorik bilgiler eşliğinde aktarılması, cihazların görüntü datası ile tedavi amaçlı klinik mühendislik uygulamalarının kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Atomun yapısı, radyoaktivite, Rayleigh Saçılması, Compton Saçılması ve Fotoelektrik Etki,X Işınları, Elde Edilişi, X ışını Tüpü, Röntgen Cihazları, Floroskopi ve Anjiyografi,Bilgisayarlı Tomografi Cihazları ve Temel Çalışma Prensipleri,Ses Dalgası ve Fiziği,Yansıma, Kırılma, Saçılma ve Zayıflama ,Piezoelektirik Etki,Dönüştürücü (Transducer), Ultrasonografi, Ultrason Modları ve Akuzisyon,Proton, Spin, Manyetik Moment, Elektromanyetizma, Manyetik Alan ve Radyo Frekansı,Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazları, Manyetik Rezonans Cihazlarında Görüntü Oluşumu,Fonksiyonel Manyetik Rezonans cihazı ve BOLD tekniği,Difüzyon Tensör Manyetik Rezonans Cihazı,Nükleer Tıp Görüntüleme ,Pozitron Emisyon Tomografisi ve Çalışma Prensipleri,Üç Boyutlu Rekonstrüksyon Araçları,MATLAB ile görüntü analizi ,MATLAB ile medikal görüntü işleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tıbbi görüntülemede kullanılan teknikleri sınıflandırır10, 16, 6, 9
Görüntüleme tekniklerinin hangi fizik prensipleri ile çalıştığını değerlendirir10, 16, 37, 6, 9
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensipleri ve donanımlarına ait bilgiler değerlendirir10, 11, 3, 6, 9
Cihazların kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları tanımlar10, 19, 21, 9A
Görüntü oluşturma yöntemlerini MATLAB ile uygular.6, 9A, E, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Atomun yapısı, radyoaktivite, Rayleigh Saçılması, Compton Saçılması ve Fotoelektrik EtkiAtom yapısı, radyoaktivite, Rayleigh Saçılması, Compton Saçılması ve Fotoelektrik Etki'nin temel kavramlarını açıklayan bir özet belgesi oluşturulur. Mümkünse gerçek hayattan örnekler ve uygulamalar dahil edilir.
2X Işınları, Elde Edilişi, X ışını Tüpü, Röntgen Cihazları, Floroskopi ve AnjiyografiX ışınları, X ışını tüpleri ve bu görüntüleme tekniklerinin uygulamaları hakkında eğitici videoları izleyin veya makaleleri okunur. Bu tekniklerin nasıl çalıştığını ve tıbbi teşhislerdeki önemini anlamaya çalışılır.
3Bilgisayarlı Tomografi Cihazları ve Temel Çalışma PrensipleriBilgisayarlı tomografi temel prensiplerini ve CT tarayıcılarının kesitsel görüntüler üretme sürecini öğrenilir. Farklı doku tiplerinin CT taramalarında nasıl ayrıldığını anlayın ve CT teknolojisindeki son gelişmeleri araştırılır.
4Ses Dalgası ve Fiziği,Yansıma, Kırılma, Saçılma ve Zayıflama Ses dalgalarının fiziksel prensipleri hakkında bilgi edinin, yansıma, kırılma, saçılma ve zayıflama gibi kavramları öğrenilir. Bu prensiplerin tıbbi ultrasonda nasıl uygulandığını ve tanı yeteneklerini anlamaya çalışılır.
5Piezoelektirik Etki,Dönüştürücü (Transducer), Ultrasonografi, Ultrason Modları ve AkuzisyonPiezoelektrik etkiyi araştırın ve ultrason transdüserlerinde nasıl kullanıldığını araştırılır. Farklı ultrason modları ve ultrason görüntülerinin nasıl elde edildiği anlamaya çalışılır.
6Proton, Spin, Manyetik Moment, Elektromanyetizma, Manyetik Alan ve Radyo FrekansıProton spin, manyetik moment gibi temel kavramları öğrenin ve bu kavramların manyetik rezonans görüntüleme (MRG) alanındaki uygulamaları araştırılır.
7Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazları, Manyetik Rezonans Cihazlarında Görüntü OluşumuManyetik rezonans görüntüleme cihazlarının nasıl çalıştığını ve MRG görüntülerinin nasıl oluşturulduğunu incelenir.
8Fonksiyonel Manyetik Rezonans cihazı ve BOLD tekniğiBOLD tekniğinin beyin aktivitesini ve fonksiyonel bağlantıyı incelemek için nasıl kullanıldığını araştırılır.
9Difüzyon Tensör Manyetik Rezonans CihazıDTI verilerinin hangi amaç için kulanıldığı araştırılır.
10Nükleer Tıp Görüntüleme Radyoaktif izleme kavramı araştrılır.
11Pozitron Emisyon Tomografisi ve Çalışma PrensipleriET görüntüleme için kullanılan radyoizotoplar hakkında ön bilgi edinilir.
12Üç Boyutlu Rekonstrüksyon AraçlarıMedikal görüntü segmentasyonu prenspleri ve araçları hakkında ön araştırma yapılır.
13MATLAB ile görüntü analizi MATLAB bilgisaayra yüklenir.
14MATLAB ile medikal görüntü işlemeMATLAB bilgisayarlara yüklenir.
Kaynak
1) Medical Imaging Technology, Victor I. Mikla and Victor V. Mikla, Elsevier 2) Fundamentals of Medical Imaging, Paul Suetens, Cambridge
Sunumlara ait PDF dosyaları. Derse ve örnek uygulamalara ait podcast dijtal medya dosyaları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler23060
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı14242
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)187
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(187/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersi VerenlerDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY, Dr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMedikal görüntüleme tekniklerine ait temel terminolojiyi ve dayandığı fizik prensiplerini, cihaz donanımlarına ait mühendislik alanındaki gereli teorik bilgiler eşliğinde aktarılması, cihazların görüntü datası ile tedavi amaçlı klinik mühendislik uygulamalarının kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Atomun yapısı, radyoaktivite, Rayleigh Saçılması, Compton Saçılması ve Fotoelektrik Etki,X Işınları, Elde Edilişi, X ışını Tüpü, Röntgen Cihazları, Floroskopi ve Anjiyografi,Bilgisayarlı Tomografi Cihazları ve Temel Çalışma Prensipleri,Ses Dalgası ve Fiziği,Yansıma, Kırılma, Saçılma ve Zayıflama ,Piezoelektirik Etki,Dönüştürücü (Transducer), Ultrasonografi, Ultrason Modları ve Akuzisyon,Proton, Spin, Manyetik Moment, Elektromanyetizma, Manyetik Alan ve Radyo Frekansı,Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazları, Manyetik Rezonans Cihazlarında Görüntü Oluşumu,Fonksiyonel Manyetik Rezonans cihazı ve BOLD tekniği,Difüzyon Tensör Manyetik Rezonans Cihazı,Nükleer Tıp Görüntüleme ,Pozitron Emisyon Tomografisi ve Çalışma Prensipleri,Üç Boyutlu Rekonstrüksyon Araçları,MATLAB ile görüntü analizi ,MATLAB ile medikal görüntü işleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tıbbi görüntülemede kullanılan teknikleri sınıflandırır10, 16, 6, 9
Görüntüleme tekniklerinin hangi fizik prensipleri ile çalıştığını değerlendirir10, 16, 37, 6, 9
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensipleri ve donanımlarına ait bilgiler değerlendirir10, 11, 3, 6, 9
Cihazların kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları tanımlar10, 19, 21, 9A
Görüntü oluşturma yöntemlerini MATLAB ile uygular.6, 9A, E, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Atomun yapısı, radyoaktivite, Rayleigh Saçılması, Compton Saçılması ve Fotoelektrik EtkiAtom yapısı, radyoaktivite, Rayleigh Saçılması, Compton Saçılması ve Fotoelektrik Etki'nin temel kavramlarını açıklayan bir özet belgesi oluşturulur. Mümkünse gerçek hayattan örnekler ve uygulamalar dahil edilir.
2X Işınları, Elde Edilişi, X ışını Tüpü, Röntgen Cihazları, Floroskopi ve AnjiyografiX ışınları, X ışını tüpleri ve bu görüntüleme tekniklerinin uygulamaları hakkında eğitici videoları izleyin veya makaleleri okunur. Bu tekniklerin nasıl çalıştığını ve tıbbi teşhislerdeki önemini anlamaya çalışılır.
3Bilgisayarlı Tomografi Cihazları ve Temel Çalışma PrensipleriBilgisayarlı tomografi temel prensiplerini ve CT tarayıcılarının kesitsel görüntüler üretme sürecini öğrenilir. Farklı doku tiplerinin CT taramalarında nasıl ayrıldığını anlayın ve CT teknolojisindeki son gelişmeleri araştırılır.
4Ses Dalgası ve Fiziği,Yansıma, Kırılma, Saçılma ve Zayıflama Ses dalgalarının fiziksel prensipleri hakkında bilgi edinin, yansıma, kırılma, saçılma ve zayıflama gibi kavramları öğrenilir. Bu prensiplerin tıbbi ultrasonda nasıl uygulandığını ve tanı yeteneklerini anlamaya çalışılır.
5Piezoelektirik Etki,Dönüştürücü (Transducer), Ultrasonografi, Ultrason Modları ve AkuzisyonPiezoelektrik etkiyi araştırın ve ultrason transdüserlerinde nasıl kullanıldığını araştırılır. Farklı ultrason modları ve ultrason görüntülerinin nasıl elde edildiği anlamaya çalışılır.
6Proton, Spin, Manyetik Moment, Elektromanyetizma, Manyetik Alan ve Radyo FrekansıProton spin, manyetik moment gibi temel kavramları öğrenin ve bu kavramların manyetik rezonans görüntüleme (MRG) alanındaki uygulamaları araştırılır.
7Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazları, Manyetik Rezonans Cihazlarında Görüntü OluşumuManyetik rezonans görüntüleme cihazlarının nasıl çalıştığını ve MRG görüntülerinin nasıl oluşturulduğunu incelenir.
8Fonksiyonel Manyetik Rezonans cihazı ve BOLD tekniğiBOLD tekniğinin beyin aktivitesini ve fonksiyonel bağlantıyı incelemek için nasıl kullanıldığını araştırılır.
9Difüzyon Tensör Manyetik Rezonans CihazıDTI verilerinin hangi amaç için kulanıldığı araştırılır.
10Nükleer Tıp Görüntüleme Radyoaktif izleme kavramı araştrılır.
11Pozitron Emisyon Tomografisi ve Çalışma PrensipleriET görüntüleme için kullanılan radyoizotoplar hakkında ön bilgi edinilir.
12Üç Boyutlu Rekonstrüksyon AraçlarıMedikal görüntü segmentasyonu prenspleri ve araçları hakkında ön araştırma yapılır.
13MATLAB ile görüntü analizi MATLAB bilgisaayra yüklenir.
14MATLAB ile medikal görüntü işlemeMATLAB bilgisayarlara yüklenir.
Kaynak
1) Medical Imaging Technology, Victor I. Mikla and Victor V. Mikla, Elsevier 2) Fundamentals of Medical Imaging, Paul Suetens, Cambridge
Sunumlara ait PDF dosyaları. Derse ve örnek uygulamalara ait podcast dijtal medya dosyaları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:45Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:50