Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüOrtak Zorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Melis Almula KARADAYI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Zekeriya ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇalışma ortamında oluşabilecek tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi olmaları, çalışmaları sırasında iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için güvenli davranış kabiliyetini kazanmaları
Dersin İçeriğiBu ders; İş güvenliğinin tarihsel gelişimi,İş sağlığı ve güvenliği Kanunu, İş sağlığı ve güvenliği Kanunu,İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU,İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ KANUNU, İş sözleşmesi tanımı çeşitleri, fesih, İş yasasına göre işveren ve işçinin yükümlülükleri,Kıdem ve ihbar tazminatı tanım ve koşullar,Çalışma süreleri, Sosyal Güvenlik Mevzuatı,Yangın nedir? Yangının tanımı ve yangını oluşturan etmenler,Yangından Korunma Yöntemleri, Yangın söndürme Sistemleri,Yangın söndürme sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İş güvenliği ile ilgili kavram ve yönetmelikleri tanımlayabilecek.1, 10, 12, 15, 3A, B, C
Çalışanların yasal haklarını kendi cümleleri ile ifade edebilecektir.1, 10, 12, 15, 2, 3A, B, C
Yangın söndürme sistemlerini bilir.1, 10, 12, 15, 2, 3A, B, C
1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini tanımlayabilcektir.1, 10, 12, 2, 3A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş güvenliğinin tarihsel gelişimi
2İş sağlığı ve güvenliği Kanunu6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanunu
3 İş sağlığı ve güvenliği Kanunu6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanunu
4İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU6331 SAYILI KANUNU
5İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ KANUNU6331sayılı kanunu
6 İş sözleşmesi tanımı çeşitleri, fesih4857 sayılı iş kanunu
7 İş yasasına göre işveren ve işçinin yükümlülükleri4857 SAYILI KANUN
8Kıdem ve ihbar tazminatı tanım ve koşullar
9Çalışma süreleri
10 Sosyal Güvenlik Mevzuatı5510 sayılı kanun
11Yangın nedir? Yangının tanımı ve yangını oluşturan etmenler
12Yangından Korunma Yöntemleri
13 Yangın söndürme Sistemleri
14Yangın söndürme sistemleri
Kaynak
Eğitim sunuları
ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu