Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Elif HOCAOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Filiz MIZRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin akademik ve mühendislik meslek İngilizce yazma, okuma ve sunum becerilerini geliştirmek, dersin temel amacıdır. Lisans öğrencilerini ilerideki akademik veya mühendislik kariyerlerine hazırlamaya yönelik, mesleki İngilizceyi pratikte kullanabilmelerini sağlayacak çalışmaları içerir.
Dersin İçeriğiBu ders; Akademik İletişim Becerilerine Giriş,Mühendislikte Akademik Stil ve Kelime Hazinesi,Akademik Yazıda Cümle ve İfade Yapıları,Akademik Yazılarda Örgütsel Yapı,Paragraf Yapıları,Yazmaya Başlamadan Önceki Adımlar,Akademik Yazıda Kaynakçaların Önemi: İntihalden Kaçınmak,Laboratuvar Raporları Nasıl Yazılmalı?,Etkileyici Yazma: İçerik ve Stil,Makale Yazma,Sunum Becerileri: Temel Teknikler,Sunum Becerileri: Mühendislikte Verilerin Sunumu,Sunum Becerileri: Gruplu Uygulamalar,Mühendislik Alanındaki Dergi ve Konferans Makalelerinin Analizi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yazılı iletişimde dikkat edilmesi gereken kuralların kavranması1, 10, 11, 12, 19, 2, 3, 4, 6, 8A
İletişimin akademik hayattaki öneminin kavranması1, 10, 11, 12, 18, 19, 2, 3, 4, 6, 8C
İngilizce pragraf yapısının anlaşılması ve analiz edilmesi1, 10, 11, 12, 18, 19, 2, 3, 4, 6, 8A
İngilizce makale yapısını anlaşılması ve analiz edilmesi1, 10, 11, 12, 18, 19, 2, 3, 4, 6, 8A
Akademik makalelerde alıntı yapma ve intihalden kaçınma 1, 10, 11, 12, 18, 19, 2, 3, 4, 6, 8C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Akademik İletişim Becerilerine Giriş
2Mühendislikte Akademik Stil ve Kelime Hazinesi
3Akademik Yazıda Cümle ve İfade Yapıları
4Akademik Yazılarda Örgütsel Yapı
5Paragraf Yapıları
6Yazmaya Başlamadan Önceki Adımlar
7Akademik Yazıda Kaynakçaların Önemi: İntihalden Kaçınmak
8Laboratuvar Raporları Nasıl Yazılmalı?
9Etkileyici Yazma: İçerik ve Stil
10Makale Yazma
11Sunum Becerileri: Temel Teknikler
12Sunum Becerileri: Mühendislikte Verilerin Sunumu
13Sunum Becerileri: Gruplu Uygulamalar
14Mühendislik Alanındaki Dergi ve Konferans Makalelerinin Analizi
Kaynak
Öğretim elemanının derlediği çeşitli kaynaklı ders materyaller
Bailey, S. (2006), Academic Writing, A Handbook for International Students, Second edition, Routledge (Taylor & Francis Group) Swales,J.M.,&Feak,C.B (2004), Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills (2ndEds). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Hinkel, E. (2003) Teaching Academic ESL Writing: Practical Techniques in Vocabulary and Grammar (ESL & Applied Linguistics Professional Series), 1st Edition, Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu