Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAYISAL MANTIK TASARIMI-Güz Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDönemin sonunda öğrenciler aşağıdaki becerilere sahip olacaklardır: Mantık tasarımı ve prototipleme sürecini öğrenmek için bir deney yapabilme yeteneği Laboratuvar deneyleri için etkili teknik rapor yazabilme yeteneği Bir probleme çözüm bulmak için kombinasyonel ve sıralı mantık bileşenlerini içeren bir dijital devre tasarlayabilme Bir dijital mantık devresinin prototipini oluşturup, performans özelliklerini karşıladığını gösterebilme. Bir hipotezi, Boolean mantık yasasını veya kimliğini, değişkenler arasındaki bağımlılığı vb. deneysel yöntemlerle doğrulamak için bir deney tasarlayabilme. Günümüzün en son kombinasyonel ve sıralı mantık tasarım yöntemlerini, tekniklerini ve paradigmasını kullanabilme.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders özeti,Sayı sistemleri,İşaretli sayılarla toplama/çıkarma,Mantık kapıları, Bool aritmetiği,Sentez,Karnaugh haritaları,İşlenen konuların gözden geçirilmesi,Toplama, çıkarma, çarpma,Bileşimli mantık devreleri,Sıralı mantık devreleri,Yazmaç ve sayaçlar,Hafıza ve programlanabilir mantık devreleri,Üretim teknolojisi,Donanım tasarım dilleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sayısal mantık devresi tasarlayıp benzetim yazılımlarıyla ve laboratuvarda ölçüm elemanlarıyla test edip sonuçları yazılı ve sözlü değerlendirebilirler.16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Sıralı mantık devresi elemanlarını (yazmaç ve flip-flop'lar) kullanarak senkron sıralı devre tasarımı yapabilirler16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Bileşimli mantık devreleri (toplayıcılar/çıkarıcılar, kod çeviricileri, karşılaştırıcılar, seçiciler, kodlayıcı ve ayıklayıcılar) tanırlar ve bunları kullanarak daha büyük ve karmaşık devreleri tasarlayabilirler.16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Bileşimli mantık tasarımı teknikleri (K-haritaları, doğruluk tablosu) kullanarak devre analizi ve tasarımı yapabilirler.16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Bool aritmetiği kullanarak fonksiyon kurup çözümleyebilirler.16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Sayı sistemlerini, sayı tabanları ve çevirimini, ikili kodları anlar ve kullanabilirler.16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders özetiDers notları ve ilgili kitap bölümü
2Sayı sistemleriDers notları ve ilgili kitap bölümü
3İşaretli sayılarla toplama/çıkarmaDers notları ve ilgili kitap bölümü
4Mantık kapıları, Bool aritmetiğiDers notları ve ilgili kitap bölümü
5SentezDers notları ve ilgili kitap bölümü
6Karnaugh haritalarıDers notları ve ilgili kitap bölümü
7İşlenen konuların gözden geçirilmesiDers notları ve ilgili kitap bölümü
8Toplama, çıkarma, çarpmaDers notları ve ilgili kitap bölümü
9Bileşimli mantık devreleriDers notları ve ilgili kitap bölümü
10Sıralı mantık devreleriDers notları ve ilgili kitap bölümü
11Yazmaç ve sayaçlarDers notları ve ilgili kitap bölümü
12Hafıza ve programlanabilir mantık devreleriDers notları ve ilgili kitap bölümü
13Üretim teknolojisiDers notları ve ilgili kitap bölümü
14Donanım tasarım dilleriDers notları ve ilgili kitap bölümü
Kaynak
Kitap: Digital Design, 5/E (6/E), M. Morris Mano, Michael D. Ciletti, ISBN-10:0132774208, Araçlar: Tinkercad

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme6318
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8864
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer12424
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı8216
Ara Sınav ve Hazırlığı12626
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(240/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAYISAL MANTIK TASARIMI-Güz Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDönemin sonunda öğrenciler aşağıdaki becerilere sahip olacaklardır: Mantık tasarımı ve prototipleme sürecini öğrenmek için bir deney yapabilme yeteneği Laboratuvar deneyleri için etkili teknik rapor yazabilme yeteneği Bir probleme çözüm bulmak için kombinasyonel ve sıralı mantık bileşenlerini içeren bir dijital devre tasarlayabilme Bir dijital mantık devresinin prototipini oluşturup, performans özelliklerini karşıladığını gösterebilme. Bir hipotezi, Boolean mantık yasasını veya kimliğini, değişkenler arasındaki bağımlılığı vb. deneysel yöntemlerle doğrulamak için bir deney tasarlayabilme. Günümüzün en son kombinasyonel ve sıralı mantık tasarım yöntemlerini, tekniklerini ve paradigmasını kullanabilme.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders özeti,Sayı sistemleri,İşaretli sayılarla toplama/çıkarma,Mantık kapıları, Bool aritmetiği,Sentez,Karnaugh haritaları,İşlenen konuların gözden geçirilmesi,Toplama, çıkarma, çarpma,Bileşimli mantık devreleri,Sıralı mantık devreleri,Yazmaç ve sayaçlar,Hafıza ve programlanabilir mantık devreleri,Üretim teknolojisi,Donanım tasarım dilleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sayısal mantık devresi tasarlayıp benzetim yazılımlarıyla ve laboratuvarda ölçüm elemanlarıyla test edip sonuçları yazılı ve sözlü değerlendirebilirler.16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Sıralı mantık devresi elemanlarını (yazmaç ve flip-flop'lar) kullanarak senkron sıralı devre tasarımı yapabilirler16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Bileşimli mantık devreleri (toplayıcılar/çıkarıcılar, kod çeviricileri, karşılaştırıcılar, seçiciler, kodlayıcı ve ayıklayıcılar) tanırlar ve bunları kullanarak daha büyük ve karmaşık devreleri tasarlayabilirler.16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Bileşimli mantık tasarımı teknikleri (K-haritaları, doğruluk tablosu) kullanarak devre analizi ve tasarımı yapabilirler.16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Bool aritmetiği kullanarak fonksiyon kurup çözümleyebilirler.16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Sayı sistemlerini, sayı tabanları ve çevirimini, ikili kodları anlar ve kullanabilirler.16, 17, 2, 21, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders özetiDers notları ve ilgili kitap bölümü
2Sayı sistemleriDers notları ve ilgili kitap bölümü
3İşaretli sayılarla toplama/çıkarmaDers notları ve ilgili kitap bölümü
4Mantık kapıları, Bool aritmetiğiDers notları ve ilgili kitap bölümü
5SentezDers notları ve ilgili kitap bölümü
6Karnaugh haritalarıDers notları ve ilgili kitap bölümü
7İşlenen konuların gözden geçirilmesiDers notları ve ilgili kitap bölümü
8Toplama, çıkarma, çarpmaDers notları ve ilgili kitap bölümü
9Bileşimli mantık devreleriDers notları ve ilgili kitap bölümü
10Sıralı mantık devreleriDers notları ve ilgili kitap bölümü
11Yazmaç ve sayaçlarDers notları ve ilgili kitap bölümü
12Hafıza ve programlanabilir mantık devreleriDers notları ve ilgili kitap bölümü
13Üretim teknolojisiDers notları ve ilgili kitap bölümü
14Donanım tasarım dilleriDers notları ve ilgili kitap bölümü
Kaynak
Kitap: Digital Design, 5/E (6/E), M. Morris Mano, Michael D. Ciletti, ISBN-10:0132774208, Araçlar: Tinkercad

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:45Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:50