Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhsin Zahid UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, yazılım sistemleri oluşturmaya yönelik bir mühendislik yaklaşımını tanıtmaktadır. Öğrenciler, bir fizibilite çalışması, gereksinim analizi, nesne yönelimli tasarım, uygulama, test etme ve müşteriye teslimat dahil olmak üzere belirli aşamalardan geçerken bir yazılım ürünü oluşturmaya yönelik ekipler halinde çalışacaklardır. Kurs ayrıca proje yönetimi ve risk analizi gibi ileri düzey konuları da sağlayacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ürün ve Süreç,Proje Planlama ve Organizasyon,Yazılım Mühendisliği Uygulaması,Gereksinim Mühendisliği,Analiz Yöntemleri,Yazılım tasarımının unsurları,Ara sınav,Tasarım Yöntemleri - I,Tasarım Yöntemleri - II,Test Stratejileri,Test Yöntemleri,Şemsiye Aktiviteleri,İleri konular,Dönem Sonu Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yazılım geliştirme sürecini anlamak
Mevcut yazılım yaşam döngüsü modellerinin avantajlarını ve dezavantajlarını anlama
Yazılım projelerini planlamak, analiz etmek, tasarlamak, test etmek, ölçmek ve yönetmek için en iyi yöntemleri kullanma.
Başarılı projeler çıkarmak için, en önemli olmasa da, iyi insanların gereksinimlerinden biri olduğunu anlamak.
Bir ekip projesinde nasıl çalışılacağını öğrenme.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ürün ve Süreç
2Proje Planlama ve Organizasyon
3Yazılım Mühendisliği Uygulaması
4Gereksinim Mühendisliği
5Analiz Yöntemleri
6Yazılım tasarımının unsurları
7Ara sınav
8Tasarım Yöntemleri - I
9Tasarım Yöntemleri - II
10Test Stratejileri
11Test Yöntemleri
12Şemsiye Aktiviteleri
13İleri konular
14Dönem Sonu Proje Sunumları
Kaynak
Software Engineering: A practitioner’s Approach by Roger S. Pressman and Bruce Maxim, 8th edition, Mc Graw Hill, 2015.
Derste dağıtılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu