Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİÇİMSEL DİLLERE VE AUTOMATA TEORİSİNE GİRİŞ3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Cihan Bilge KAYASANDIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Cihan Bilge KAYASANDIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, Otomata teorisindeki kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır. Farklı biçimsel dil sınıflarını, aralarındaki ilişkileri ve farklılıkları belirleme konularına dayanmaktadır. Öğrencilerden belirli amaçlara yönelik teorik makineler tasarlamaları ve bu makinelerin özelliklerini kanıtlamaları/çürütmeleri beklenir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kurs Bilgisi, Sonlu Durum Otomatlarına Giriş,Deterministik ve Deterministik Olmayan Sonlu Durum Otomataları,Deterministik ve deterministik olmayan Otomatların denkliği,Düzenli İfade ve Düzenli İfade İçin Cebirsel Kanunlar,Düzenli Diller için Pompalama Lemması ve sonlu durum otomatlarının minimizasyonu,Bağlamdan Bağımsız Gramerler ve diller,Bağlamdan Bağımsız Gramerler ve diller,Ayrıştırma Ağaçları ve Dilbilgisinin Belirsizliği,Pushdown Automata ,Chomsky Normal Formu,Bağlamdan Bağımsız diller için Lemma Pompalama,Turing makinaları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Farklı dil sınıflarını tanımlamak ve bu dili kabul etmek için otomata tasarlayabilmek1, 14, 15, 18, 2, 22, 3, 4, 5A, E
Farklı otomatların denkliğini kanıtlayarak verilen dilin düzenli olup olmadığını bilimsel olarak gösterebilmek1, 14, 15, 18, 2, 22, 3, 4, 5A, E
Belirli bir dili bağlamdan bağımsız dilbilgisi, belirsizliği ortadan kaldırma, belirli bir dilbilgisinin basitleştirilmesi yoluyla temsil etmek1, 14, 15, 18, 2, 22, 3, 4, 5A, E
Belirli amaçlar için Turing makinesi tasarlayabilmek1, 10, 14, 15, 18, 2, 22, 3, 4, 5A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kurs Bilgisi, Sonlu Durum Otomatlarına Giriş
2Deterministik ve Deterministik Olmayan Sonlu Durum Otomataları
3Deterministik ve deterministik olmayan Otomatların denkliği
4Düzenli İfade ve Düzenli İfade İçin Cebirsel Kanunlar
5Düzenli Diller için Pompalama Lemması ve sonlu durum otomatlarının minimizasyonu
6Bağlamdan Bağımsız Gramerler ve diller
8Bağlamdan Bağımsız Gramerler ve diller
9Ayrıştırma Ağaçları ve Dilbilgisinin Belirsizliği
10Pushdown Automata
11Chomsky Normal Formu
12Bağlamdan Bağımsız diller için Lemma Pompalama
13Turing makinaları
Kaynak
Lecture notes will be supplied by instructor but following textbooks could be used as supplementary materials. 1. J. Hopcroft, R. Motwani, and J. Ullman. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 3rd edition, 2007, Pearson/Addison-Wesley, 2. Theory of Automata By C.J. Martin

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu