Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HABERLEŞME SİSTEMLERİ3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere modern haberleşme sistemlerinin temel prensiplerini ve tekniklerini öğretmektir. Dersin içeriğinde haberleşme sistemlerinde işaret ve sistem gösterimleri; sürekli dalgalı modülasyonu (genlik modülasyonu ve açısal modülasyon); modülasyon and demodülasyon teknikleri; işaret iletimi ve kanal gürültüsünün performans üzerinde etkileri; işaret örnekleme; analog ve sayısal darbe modülasyonu; taban bantta darbe genlik modülasyonu; darbe biçimleme ve uyumlu süzgeç bulunmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Haberleşme sistemlerine giriş ve sinyaller,Sinyaller ve Sistemlerin Gösterimi ,Fourier Dönüşümü,Genlik Modülasyonu ,Açı Modülasyonu,Olasılık,Rasgele Süreçler,Rasgele Süreçlerin Sistemlerden geçişi,Analogdan Dijitale Dönüşüm ,PCM Sistemleri,Temel Bantlı Dijital İletişim , Dijital İletişim Teknolojileri,Dijital Modülasyon : PSK, BFSK ve ASK,Modern Haberleşme sistemlerine genel bir bakış. ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sinyaller ve sistemlerin haberleşme sistemlerine olan uygulamalarının anlaşılması. 1, 13, 9A, C, D, E
2. Fourier Dönüşümünün anlaşılması ve bunun haberleşme sistemlerinde etkin kullanımının gösterilmesi.1, 13, 9A, D, E
3. Modülasyon konusunda temel teşkil eden analog genlik ve frekans modülasyon kavramlarının anlaşılması. 1, 13, 9A, C, D, E
4. Analog ve sayısal boyutlar arasında dönüşümün anlaşılması ve bunun ses sinyalleri ile gösteriminin gerçekleştirilmesi. 1, 13, 9A, C, D, E
5. Rastsal süreçler tanımlanması, modellenmesi ve sayısal haberleşmeye olan uygulamalarının anlaşılması. 1, 13, 9A, C, D, E
6. Sayısal temel bant ve üst bant iletişim sistemleri için kullanılan iletişim tekniklerinin anlaşılması ve bu konudaki zorlukların iyice anlaşılması. 1, 13, 9A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Haberleşme sistemlerine giriş ve sinyallerDers kitabı Bölüm 1 ve 2.
2Sinyaller ve Sistemlerin Gösterimi Ders kitabı Bölüm 2.
3Fourier DönüşümüDers kitabı Bölüm 2.
4Genlik Modülasyonu Ders kitabı Bölüm 3.
5Açı ModülasyonuDers kitabı Bölüm 4
6OlasılıkDers kitabı Bölüm 5
7Rasgele SüreçlerDers kitabı Bölüm 5
8Rasgele Süreçlerin Sistemlerden geçişiDers kitabı Bölüm 5
9Analogdan Dijitale Dönüşüm Ders kitabı Bölüm 7
10PCM SistemleriDers kitabı Bölüm 7
11Temel Bantlı Dijital İletişim Ders kitabı Bölüm 8
12 Dijital İletişim TeknolojileriDers kitabı Bölüm 8
13Dijital Modülasyon : PSK, BFSK ve ASKDers kitabı Bölüm 9
14Modern Haberleşme sistemlerine genel bir bakış. Ders notları ve haberleşme alanında konu taramalı makaleler.
Kaynak
1. Communication Systems 5th Edition by Simon Haykin and Michael Moher ------------------------------------------------------ 2. Introduction to CommunicationSystems by Upamanyu Madhow, University of California, Santa Barbara http://www.ece.ucsb.edu/wcsl/Publications/intro_comm_systems_madhow_jan2014b.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu