Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ELEKTRİK DEVRELERİ3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersi VerenlerDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDirenç, kondansatör, indüktör, ve işlemsel yükselteçlerden oluşan doğrusal elektrik devrelerini analiz ve dizayn etmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel devre kavramları (Yük, düz/dalgalı akım, voltaj, güç, enerji, devre elemanları),Temel kanunlar (Ohm kanunu, Kirkof kanunları, seri/parallel direnç baglantıları),Analiz metotları (Nod analizi, meş analizi),Devre teoremleri 1 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri),Devre teoremleri 2 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri),İşlemsel yükselteçler 1 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci),İşlemsel yükselteçler 2 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci),Kondansatorler ve indiktörler 1 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç) ,Kondansatorler ve indiktörler 2 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç),Birinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),Birinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 3 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri); konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenciler elektrik devrelerinin temel kanunlarını uygulayabilir.1, 13A, C
2. Öğrenciler doğru akım elektrik devre analizi yapabilir.1, 13A, C
3. Öğrenciler doğru akım işlemsel yükselteç devrelerinin davranışını açıklayabilir.1, 13A, C
4. Öğrenciler indükdör ve kondansatör içeren devrelerin davranışını formüle edebilir.1, 13A, C
5. Öğrenciler birinci ve ikinci mertebeden devreleri analiz edebilir ve tasarlayabilir. 1, 13A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel devre kavramları (Yük, düz/dalgalı akım, voltaj, güç, enerji, devre elemanları)
2Temel kanunlar (Ohm kanunu, Kirkof kanunları, seri/parallel direnç baglantıları)
3Analiz metotları (Nod analizi, meş analizi)
4Devre teoremleri 1 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri)
5Devre teoremleri 2 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri)
6İşlemsel yükselteçler 1 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci)
7İşlemsel yükselteçler 2 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci)
8Kondansatorler ve indiktörler 1 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç)
9Kondansatorler ve indiktörler 2 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç)
10Birinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)
11Birinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)
12İkinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)
13İkinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)
14İkinci mertebeden devreler 3 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)
Kaynak
Fundamentals of Electric Circuirs, by C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, 5th edition
Electrical Engineering 101, D. Ashbey, 3rd edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu