Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AYRIK MATEMATİK3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Cihan Bilge KAYASANDIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Cihan Bilge KAYASANDIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAyrık Matematik, öğrencilere mantıksal ve matematiksel düşünebilme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Kurs, 5 temel alanda bu becerileri kazandırmayı amaçlamakradır: (i) Mathmetiksel muhakame (ii) Kombinatoryal analiz (iii) Ayrık yapılar (iv) Algoritmik düşünce (v) Uygulama ve modelleme
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hafta: Mantığın temelleri ,2. Hafta: Mantığın Temelleri (Devam),3. Hafta: İspat Metodları,4. Hafta: İspat Metodları (Devam),5. Hafta: Kümeler,6. Hafta: Yapısal Tümevarım,7. Hafta: Algoritma doğruluğu,8. Hafta: Fonksiyonlar,9. Hafta: Metematiksel tümevarım ve özyineleme,10. Hafta: Ardışılık,11. Hafta: Temel Grafik Teorisi,12. Hafta: Basit Kriptografi problemleri,13. Hafta: Temel Grafik Teorisi ve Ağaçlar,14. Hafta: Graf Teori ve uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mantıksal notasyonları kullanarak argüman oluşturabilecek ve bu argümanın geçerli olup olmadığına karar verebilecektir.1, 15, 2, 3A, C
2. İspat tekniklerini kullanarak ispat yapabilecek ve yapılan ispatları değerlendirebileceklerdir.1, 15, 2, 3A, C
3. Kümelerin temel prensiplerini, küme operasyonlarını anlayabilecek ve set eşitliklerini ispatlayabileceklerdir.1, 15, 2, 3A, C
4. Fonksiyonların özelliklerini tanımlayabilecekler ve aralarındaki ilişkileri gösterebilecekler, grafik teorisi ve kriptoloji giriş bilgisi edineceklerdir.1, 15, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hafta: Mantığın temelleri
22. Hafta: Mantığın Temelleri (Devam)
33. Hafta: İspat Metodları
44. Hafta: İspat Metodları (Devam)
55. Hafta: Kümeler
66. Hafta: Yapısal Tümevarım
77. Hafta: Algoritma doğruluğu
88. Hafta: Fonksiyonlar
99. Hafta: Metematiksel tümevarım ve özyineleme
1010. Hafta: Ardışılık
1111. Hafta: Temel Grafik Teorisi
1212. Hafta: Basit Kriptografi problemleri
1313. Hafta: Temel Grafik Teorisi ve Ağaçlar
1414. Hafta: Graf Teori ve uygulamaları
Kaynak
Discrete Mathematics and Its Applications, Kenneth H. Rosen, 7th edition, McGraw-Hill, 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu