Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA3+246
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Tansel ÖZYER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, sözdiziminden (syntax) daha çok problem çözmeye odaklanan ve problem odaklı bir şekilde nesne yönelimli programlamayı (OOP) öğretmektir. Öğrenciler nesne tabanlı düşünme ve tasarımını öğrenir ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirirler. OOP tekniklerini belirli bir probleme nasıl ve ne zaman etkili bir şekilde uygulayacaklarını öğrenirler. Ders, Java'daki temel tekniklerin gözden geçirilmesiyle başlar ve ardından nesneler ve sınıflar, nesne odaklı düşünme, kalıtım ve çok biçimlilik, istisna işleme ve metin I/O, soyut sınıflar ve arayüzler, Java GUI temelleri, olay güdümlü programlama ve animasyonlar, Java UI kontrolleri ve multimedya, ikili I/O, özyineleme, jenerikler, listeler, yığınlar, kuyruklar ve öncelik kuyrukları, kümeler ve eşlemeler, listelerin, yığınların, kuyrukların ve öncelik kuyruklarının uygulanması konularını öğretir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Hafta: Nesne tabanlı programlama diline giriş, bilgisayar programları, programlama çevresinin ve araçlarının tanıtımı, algoritma tasarımı,2.Hafta: Temel veri tipleri, değişkenler, aritmetik operatörler, girdi ve çıktılar, String tipleri, kontrol yapıları, boolean değişkeni ve operatörleri, rakamların ve Stringlerin karıştırılması, iç içe dallanmalar,3.Hafta: Döngüler (for, do, while), iç içe döngüler, rastgele sayılar, metotlar, parametre aktarımı, dönüş değerleri, dönüş değeri olmayan metotlar, değişken kapsamı, tekrarlanan metotlar,4.Hafta: Diziler ve dizi listeleri, dizi algoritmaları, iki boyutlu diziler,5.Hafta: Girdi/Çıktı ve hata yönetimi, dosyalar ile işlemler, komut satırı işlemleri, hata yakalama (try-catch-finally),6.Hafta: Nesneler ve sınıflar, instance metotları, başlangıç metotları (constructor), nesne referansları, static değişkenler ve metotlar,7. Hafta: Kalıtım, alt sınıflar ve metotlar, çok biçimlilik (polymorphism), arayüz tipleri,8. Hafta: Grafiksel arayüz tasarım kütüphaneleri ve grafiksel arayüz tasarımında ileri seviye konular,9. Hafta: Olay Güdümlü Programlama ve Animasyonlar,10. Hafta: Tekrarlama (Recursion), sıralama ve arama (selection/merge/binary search),11. Hafta: Java Koleksiyonlar Çerçevesi: Listeler, Yığınlar, Kuyruklar ve Öncelik Kuyrukları, Kümeler ve Haritalar ,12. Hafta: Listeler, Yığınlar, Kuyruklar ve Öncelik Kuyruklarının Uygulanması,13. Hafta: Java ile Web Geliştirme ve Java Enterprise'a (J2EE) Giriş,14. Hafta: Gözden Geçirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Nesne yönelimli programlama ve dillerinin temellerini tanımlayabilecek ve tartışabilecektir.1, 13A, C
2. Sınıf, nesne, polimorfizm, kalıtsallık ve ezme gibi nesne tabanlı programlamanın temel kavram ve yapılarını kullanabilir ve uygulayabilir.1, 13A, C
3. Java'da temel veri tiplerini, temel kontrol yapılarını, döngü tiplerini, fonksiyonları ve kütüphaneleri kullanabilir.1, 13A, C
4. Java'da sınıfları, nesne yönelimli düşünmeyi, kalıtım ve polimorfizmi, istisna işlemeyi, soyut sınıfları ve arayüzleri kullanabilir ve uygulayabilir.1, 13A, C
5. Sınıflar, kalıtım, Java GUI'leri, olay güdümlü programlama ve animasyonlar, Java UI kontrolleri ve multimedya, ikili I/O, özyineleme, jenerikler, listeler, yığınlar, kuyruklar ve öncelik kuyrukları, kümeler ve haritalar, yığınlar, kuyruklar ve öncelik kuyrukları kullanan nesne tabanlı programlar tasarlayabilir ve geliştirebilir. 1, 13A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Hafta: Nesne tabanlı programlama diline giriş, bilgisayar programları, programlama çevresinin ve araçlarının tanıtımı, algoritma tasarımı
22.Hafta: Temel veri tipleri, değişkenler, aritmetik operatörler, girdi ve çıktılar, String tipleri, kontrol yapıları, boolean değişkeni ve operatörleri, rakamların ve Stringlerin karıştırılması, iç içe dallanmalar
33.Hafta: Döngüler (for, do, while), iç içe döngüler, rastgele sayılar, metotlar, parametre aktarımı, dönüş değerleri, dönüş değeri olmayan metotlar, değişken kapsamı, tekrarlanan metotlar
44.Hafta: Diziler ve dizi listeleri, dizi algoritmaları, iki boyutlu diziler
55.Hafta: Girdi/Çıktı ve hata yönetimi, dosyalar ile işlemler, komut satırı işlemleri, hata yakalama (try-catch-finally)
66.Hafta: Nesneler ve sınıflar, instance metotları, başlangıç metotları (constructor), nesne referansları, static değişkenler ve metotlar
77. Hafta: Kalıtım, alt sınıflar ve metotlar, çok biçimlilik (polymorphism), arayüz tipleri
88. Hafta: Grafiksel arayüz tasarım kütüphaneleri ve grafiksel arayüz tasarımında ileri seviye konular
99. Hafta: Olay Güdümlü Programlama ve Animasyonlar
1010. Hafta: Tekrarlama (Recursion), sıralama ve arama (selection/merge/binary search)
1111. Hafta: Java Koleksiyonlar Çerçevesi: Listeler, Yığınlar, Kuyruklar ve Öncelik Kuyrukları, Kümeler ve Haritalar
1212. Hafta: Listeler, Yığınlar, Kuyruklar ve Öncelik Kuyruklarının Uygulanması
1313. Hafta: Java ile Web Geliştirme ve Java Enterprise'a (J2EE) Giriş
1414. Hafta: Gözden Geçirme
Kaynak
- Introduction to Java Programming and Data Structures, Comp. Version (11th Edition), Y. Daniel Liang, Peason, 2018. - Computer Science An Interdisciplinary Approach, Robert Sedgewick, Kevin Wayne, Peasoni 2018.
- Java Software Solutions, Global Edition, 9/e, Lewis & Loftus, Pearson, 2019. - Java: An Introduction to Problem Solving and Programming, Global Edition, 8/e, Savitch, Pearson, 2019. - Core Java Volume I and II --Fundamentals, 11/e, Horstmann, Pearson, 2019. - Java How to Program, Early Objects, Global Edition, 11/e, Deitel & Deitel, Peason, 2018. - Introduction to Programming Using Java, Eighth Edition Version 8.0, 2018 David J. Eck.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu