Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZİK I3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sultan YILDIZ, Öğr.Gör. Saliha Zeyneb AKINCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders toplam iki dönem sürecek olan hesaplama temelli fizik dersleri serinin ilkidir. Ders konuları mühendislik ve uygulamalı bilimler alanında eğitim görecek öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlanmıştır. Dersin ana içeriği Newton Mekaniğine giriştir. Dersin amacı modern bilimde çok önemli olan eleştirel düşünme yeteneğini öğrenmek ve temel fizik prensiplerini içeren problem ve durumlar için etkili bir şekilde uygulayabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Birimler, Fiziksel Nicelikler ve Vektörler,Düz çizgide hareket,2 ve 3 boyutta hareket,Newton’un Hareket Kanunları,Newton kanunlarının Uygulanması,İş ve Kinetik Enerji,Potansiyel enerji ve Enerjinin Korunumu I,Potansiyel enerji ve Enerjinin Korunumu II,Momentum, İtme ve Çarpışmalar,Katı Cisimlerin Dönmesi,Katı Cisimleri Dinamiği I,Katı Cisimleri Dinamiği II,Kütleçekimi,Periyodik Hareket; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Fiziksel nicelikler ve vektörlerle ilgili temel işlemleri yapar.1, 14, 15, 3, 4A, E
2. Kinematik, iş, enerji, itme, momentum, dönme kinematiği ve dinamiği, periyodik hareketler hakkında bilgi sahibi olur.1, 14, 15, 3, 4A, E
3. Fizik yasalarını tanımlar, problem çözümünde kullanır; doğayla bağdaştırır.1, 14, 15, 3, 4A, E
4. Matematik bilgilerini problem çözümünde uygulayabilme yeteneğini kazanır.1, 14, 15, 3, 4A, E
5. Fizik kavram ve düşünceleri inceleyerek, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.1, 14, 15, 3A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Birimler, Fiziksel Nicelikler ve Vektörler
2Düz çizgide hareket
32 ve 3 boyutta hareket
4Newton’un Hareket Kanunları
5Newton kanunlarının Uygulanması
6İş ve Kinetik Enerji
7Potansiyel enerji ve Enerjinin Korunumu I
8Potansiyel enerji ve Enerjinin Korunumu II
9Momentum, İtme ve Çarpışmalar
10Katı Cisimlerin Dönmesi
11Katı Cisimleri Dinamiği I
12Katı Cisimleri Dinamiği II
13Kütleçekimi
14Periyodik Hareket
Kaynak
Serway R.A, Jewett, Jr J.W. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. Brooks Cole 9.Baskı. Young H.D, Freedman R.A. Sears and Zemansky’s University Physics with Modern Physics. Pearson, 13. Baskı
College Physics, OpenStax College (From: https://openstaxcollege.org/textbooks/college-physics)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu