Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ALGORİTMA ANALİZİ3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Reda ALHAJJ
Dersi VerenlerProf.Dr. Reda ALHAJJ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHem uygulamalı hem de teorik bilgisayar bilimleri ile ilgili olan hesapsal problemleri çözmek için temel algoritma dizayn tekniklerini ve bu teknikler sonucunda geliştirilen algoritmaların performansını incelemek için kullanılan teknikleri tanıtmak. ALgoritma analizi için matematik bilgisi sıralama, arama, grafik problemleri ve geometrik problemler için kullanılan temel algoritma teknikleri ele alınacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hafta 1: Algoritma analizine giriş ve ders ile alakalı bilgilerin açıklanması,Hafta 2: Asimtotik gösterim,Hafta 3: Böl ve kazan algorithma metotu,Hafta 4: Yinelemelerin çözümü,Hafta 5: Hızlı Sıralamanın analizi, Rastgele Hızlı Sıralama.,Hafta 6: Yığın sıralama,Hafta 7: Hızlı Sıralama,Hafta 8: Lineer zamanda sıralama ,Ara sınav,Hafta 10: Ortalama ve sıra istatiği.,Hafta 11: Dinamik Programlama,Hafta 12: Açgözlü(Greedy) Algoritmalar,Hafta 13: Amortize Analiz, Dinamik Tablolar,Hafta 14: Çizgeler, Breadth-first Search (BFS).; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1) Bu dersin sonunda öğrenci algoritma analizinin ve yeni algoritma dizayn etmenin ana ilkelerini açıklayabilecektir.1, 14, 15, 2A, C
2) Bu dersin sonunda öğrenci daha karmaşık algoritmalari daha önce öğrendikleri temel veri yapılarını kullanarak yapılandırabilecektir.1, 14, 15, 2A, C
3) Bu dersin sonunda öğrenci ağaçları kullanan karmaşık algoritmaları geliştirebilecek ve bu geliştirdiği algoritmaları ve veri yapılarını gerçek dünya problemlerine uygulayabilecektir.1, 13, 14, 15, 3A, C, D
4) Bu dersin sonunda öğrenci çizge kullanan karmaşık algoritmaları geliştirebilecek ve bu geliştirdiği algoritmaları ve veri yapılarını gerçek dünya problemlerine uygulayabilecektir.1, 13, 14, 15, 3A, C, D
5) Bu dersin sonunda öğrenci kendisine verilen yeni hesapsal probleme sistematik bir şeklide bakabilecek ve çözüm için özgün algoritmalar ve veri yapılarıni dinamik programlama, böl ve kazan gibi metotlar kullanarak formüle edebilecektir. 1, 10, 14, 15, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hafta 1: Algoritma analizine giriş ve ders ile alakalı bilgilerin açıklanmasıDers sunuları ve ders kitabının 1. ve 2. bölümü
2Hafta 2: Asimtotik gösterimDers sunuları ve ders kitabının 3. bölümü
3Hafta 3: Böl ve kazan algorithma metotuDers sunuları ve ders kitabının 4. bölümü
4Hafta 4: Yinelemelerin çözümüDers sunuları ve ders kitabının 4. bölümü
5Hafta 5: Hızlı Sıralamanın analizi, Rastgele Hızlı Sıralama.Ders sunuları ve ders kitabının 5. bölümü
6Hafta 6: Yığın sıralamaDers sunuları ve ders kitabının 6. bölümü
7Hafta 7: Hızlı SıralamaDers sunuları ve ders kitabının 7. bölümü
8Hafta 8: Lineer zamanda sıralama Ders sunuları ve ders kitabının 8. bölümü
9Ara sınav9. haftaya kadar olan sunular ve ders kitabının 1'den 9. Bölüme kadar olan kısımlar.
10Hafta 10: Ortalama ve sıra istatiği.Ders sunuları ve ders kitabının 9. bölümü
11Hafta 11: Dinamik ProgramlamaDers sunuları ve ders kitabının 15. bölümü
12Hafta 12: Açgözlü(Greedy) AlgoritmalarDers sunuları ve ders kitabının 16. bölümü
13Hafta 13: Amortize Analiz, Dinamik TablolarDers sunuları ve ders kitabının 17. bölümü
14Hafta 14: Çizgeler, Breadth-first Search (BFS).Ders sunuları ve ders kitabının 22. bölümü
Kaynak
T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms, Mit Press and McGraw-Hill, 2009.
Derslerde dağıtılacak olan sunum ve notlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu