Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK II4+046
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge BİÇER ÖDEMİŞ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Seçil TUNALI ÇIRAK, Prof.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTemel matematik kavram, metod ve teknilerini verip; Mühendislik alanında ki uygulamalarını öğretmek. Mühendislik alanındaki araştırma ve çalışmalar için alt yapı hazırlamak
Dersin İçeriğiBu ders; İntegral Teknikleri,İntegral Teknikleri,İntegral Teknikleri,Sonsuz Diziler ve Seriler,Sonsuz Diziler ve Seriler,Sonsuz Diziler ve Seriler,Sonsuz Diziler ve Seriler,Polar Koordinatlar,Vektörler ve Uzay Geometrisi,Vektörler ve Uzay Geometrisi,Kısmi Türevler,Kısmi Türevler,Katlı İntegraller,Katlı İntegraller; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kutupsal koordinatları ve kutupsal eğrileri tanımlar ve kartezyen koordinatlarla arasındaki ilişkiyi açıklar. Kutupsal eğrilerdeki alan, eğim, tanjant-normal doğrularının denklemleri ve kutupsal eğri uzunluklarını anlar. 1, 14, 15A, C
2. Üç boyutlu Koordinat sistemini tanımlar. Vektörleri tanımlar. İç çarpımı ve vektörel çarpımı ve özelliklerini tanımlar ve uygular. Üç boyutlu sistemde doğru ve düzlemleri ve ikisinin ilişkisini açıklar. Silindirik ve İkinci dereceden yüzeyleri tanımlar ve açıklar.1, 14, 15A, C
3. Çok değişkenli fonksiyonlardaki limit, süreklilik, kısmi türev kavramlarını anlar. Tanjant düzlemleri, yönlü türev, gradyan vektörleri, İkinci deceden türev testini ve optimizasyon problemlerini çözmek için Lagrange çarpanlar yöntemini anlar.1, 14, 15A, C
4. Çok katlı integralleri hesaplama ve alan-hacim hesabı için çok katlı integralleri kullanabilmeyi öğrenir.1, 14, 15A, C
5. Dizilerin ve serilerin yakınsaklığını, Kuvvet serilerini ve yakınsaklık yarıçaplarını, bilinen fonksiyonların Taylor serileri ile ifade edilmesini, bilinen fonksiyonların Taylor polinomları ile yaklaşık değerinin bulunmasını ve hatanın bulunmasını öğrenir.1, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İntegral Teknikleri
2İntegral Teknikleri
3İntegral Teknikleri
4Sonsuz Diziler ve Seriler
5Sonsuz Diziler ve Seriler
6Sonsuz Diziler ve Seriler
7Sonsuz Diziler ve Seriler
8Polar Koordinatlar
9Vektörler ve Uzay Geometrisi
10Vektörler ve Uzay Geometrisi
11Kısmi Türevler
12Kısmi Türevler
13Katlı İntegraller
14Katlı İntegraller
Kaynak
Thomas’ Calculus, 12th ed., G. B. Thomas, Jr. and M. D. Weir and J. Hass, Addison-Wesley

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu