Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖMÜLÜ SİSTEMLER 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hakan DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dijital sistemlerin tasarımı (spesifikasyon, simülasyon ve sentez) için donanım tanımlama diline (Verilog HDL) hakim olmak ve bunları FPGA'lara uygulamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Sayısal Sistemler İncelemesi,FPGA Sistemleri,Verilog Kullanarak Dijital Sistem Modelleme,Verilog Modelleme Stilleri: Yapısal,Verilog Modelleme Stilleri: Veri Akışı,Verilog Modelleme Stilleri: Davranışsal,Tasarım Doğrulaması,Verilog kullanarak kombinasyonel devre tasarımı,Verilog kullanarak sıralı devre tasarımı,Verilog kullanarak Sonlu Durum Makine Tasarımı,CPU Tasarımı,Sentezleme,Verilog tasarımının FPGA üzerinde uygulanması,Tasarım Optimizasyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Verilog HDL kullanarak dijital blokların yapısal, veri akışı ve davranışsal modellenmesi 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 8, 9 A, C, D
Verilog'da kombinasyonel devreleri modelleme, simülasyon ve test etme 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 8, 9 A, C, D
Verilog'da sıralı devreleri modelleme, simülasyon ve test etme 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 8, 9 A, C, D
FPGA için Dijital Sistem Sentezi 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 8, 9 A, C, D
FPGA için Dijital Sistem Optimizasyonu 1, 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 8, 9 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sayısal Sistemler İncelemesi Kitab okuma
2 FPGA Sistemleri Kitap okuma
3 Verilog Kullanarak Dijital Sistem Modelleme Kitap okuma
4 Verilog Modelleme Stilleri: Yapısal Kitap okuma
5 Verilog Modelleme Stilleri: Veri Akışı Kitap okuma
6 Verilog Modelleme Stilleri: Davranışsal Kıtap okuma
7 Tasarım Doğrulaması Kıtap okuma
8 Verilog kullanarak kombinasyonel devre tasarımı Kıtap okuma
9 Verilog kullanarak sıralı devre tasarımı Kıtap okuma
10 Verilog kullanarak Sonlu Durum Makine Tasarımı Kitap okuma
11 CPU Tasarımı Kitap okuma
12 Sentezleme Kitap okuma
13 Verilog tasarımının FPGA üzerinde uygulanması Kitap okuma
14 Tasarım Optimizasyonu Kitap okuma
Kaynaklar
Mano, Ciletti: Digital Design with an Introduction to the Verilog HDL, VHDL, and System Verilog, 6E Thomas, Moorby: The Verilog Hardware Description Language

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 12 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 5 70
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 244
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu