Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VERİ HABERLEŞME VE BİLGİSAYAR AĞLARI 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler COE323409 HABERLEŞME SİSTEMLERİ
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Adnan KAVAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Veri haberleşmesi ve ağları günümüzün modern bilgisayar ağlarındaki birçok kavramı, protokolleri ve teknolojileri içeren bir konudur. Bu ders, en üstten en alta ağ mimarisi yaklaşımı etrafında organize edilerek, pratik Ethereal lab uygulamaları ile birlikte öğrenciye bilgisayar ağlarındaki prensipleri ve protokolleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin amacı, aynı zamanda OSI katmanları arasındaki ilişkiyi ve herbir katmanın bilgisayar ağları gereksinimin alt kümelerini nasıl açıkladığını göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilgisayar ağları ve internet ,Uygulama Katmanı -Kısım 1 (Prensipleri, Web, HTTP, FTP, SMTP),Uygulama Katmanı -Kısım 2 (DNS, P2P, TCP ve UDP ile Soket Programlama),Lab 1: Uygulama Katmanı,Taşıma Katmanı- Kısım 1 (Servisler, Multiplexing-Demultiplexing, UDP),Taşıma Katmanı- Kısım 2 (Güvenilir veri Transferi, TCP, Tıkanıklık Kontrolü),Lab 2: Taşıma Katmanı,Ara Sınav(Vize Sınavı),Ağ Katmanı-Kısım 1 (Sanal Devre-Datagram Ağlar,Router, IP),Ağ Katmanı-Kısım 2 (Yönlendirme Algoritmaları,RIP,OSPF,BGP,Broadcast-Multicast Yönlendirme ),Lab 3: Ağ Katmanı,Bağlantı Katmanı-Kısım 1 (Hat Kestirim-Düzeltme, Çoklu Erişim, Bağlantı Katmanı Adresleme ),Bağlantı Katmanı-Kısım 2 (Ethernet, Anahtarlar, PPP, ATM, MPLS),Kablosuz ve Mobil Ağlar(Kablosuz Bağlantılar, IEEE 802.11, Hücresel Sistemlere Bakış ); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. OSI Katmanları, ağ, ISS, ve Internet kavramlarını açıklar 1, 10, 13 A, C
2. Uygulama katmanı protokollerini öğrenir ve analiz eder 1, 10, 13, 18, 4 A, B, C, D
3. Taşıma katmanı protokollerini öğrenir ve analiz eder 1, 10, 13, 18, 4 A, B, C
4. IP adresleme, altağ, yönlendirme, ve yönlendirme algoritmaları kavramlarını açıklar. 1, 13, 18 A, C, D
5. MAC adresleme kavramını açıklar ve bağlantı katmanı protokollerini öğrenir ve analiz eder. 1, 13 A
6. Kablosuz ortam erişim protokollerini açıklar. 1, 13 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 18: Vaka Çalışması, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar ağları ve internet Ders kitabı Bölüm 1
2 Uygulama Katmanı -Kısım 1 (Prensipleri, Web, HTTP, FTP, SMTP) Ders kitabı Bölüm 2
3 Uygulama Katmanı -Kısım 2 (DNS, P2P, TCP ve UDP ile Soket Programlama) Ders kitabı Bölüm 2
4 Lab 1: Uygulama Katmanı Ders kitabı Bölüm 2
5 Taşıma Katmanı- Kısım 1 (Servisler, Multiplexing-Demultiplexing, UDP) Ders kitabı Bölüm 3
6 Taşıma Katmanı- Kısım 2 (Güvenilir veri Transferi, TCP, Tıkanıklık Kontrolü) Ders kitabı Bölüm 3
7 Lab 2: Taşıma Katmanı Ders kitabı Bölüm 3
8 Ara Sınav(Vize Sınavı) Ders kitabı Bölüm 1, 2, 3
9 Ağ Katmanı-Kısım 1 (Sanal Devre-Datagram Ağlar,Router, IP) Ders kitabı Bölüm 4
10 Ağ Katmanı-Kısım 2 (Yönlendirme Algoritmaları,RIP,OSPF,BGP,Broadcast-Multicast Yönlendirme ) Ders kitabı Bölüm 4
11 Lab 3: Ağ Katmanı Ders kitabı Bölüm 4
12 Bağlantı Katmanı-Kısım 1 (Hat Kestirim-Düzeltme, Çoklu Erişim, Bağlantı Katmanı Adresleme ) Ders kitabı Bölüm 5
13 Bağlantı Katmanı-Kısım 2 (Ethernet, Anahtarlar, PPP, ATM, MPLS) Ders kitabı Bölüm 5
14 Kablosuz ve Mobil Ağlar(Kablosuz Bağlantılar, IEEE 802.11, Hücresel Sistemlere Bakış ) Ders kitabı Bölüm 6
Kaynaklar
Computer Networking: A Top Down Approach, James Kurose and Keith Ross, 7th Ed., ISBN-13: 978-0133594140, Pearson.
farklı ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 13 3 39
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 5 70
Proje Sunumu / Seminer 4 15 60
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 36 36
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 229
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu