Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhsin Zahid UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders yazılım sistemleri geliştirmeye yönelik bir mühendislik yaklaşımı sunar. Öğrenciler takımlar halinde bir yazılım ürünü geliştirirken uygunluk çalışması, gereksinim analizi, nesne yönelimli tasarım, uygulama, test etme ve müşteriye teslim aşamalarından geçerler. Derste ayrıca proje yönetimi ve risk analizi gibi ileri derecede konular da ele alınmaktadır. Ders sınıfta eğitim ve laboratuvar şeklinde işlenir. Sınıfta kavramlar ve esas prensipleri işleyeceğiz. Laboratuvarda ise dersteki kavramları uygulamaya yönelik araçları tanıtacağız.
Dersin İçeriği Bu ders; Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş ,Proje Yönetimi ,Gereksinim Belirleme ,İş Süreci ve Modelleme ,Yapısal Modelleme ,Davranışsal Modelleme ,Tasarıma giriş,Tasarım Yöntemleri - I,Ara sınav,Tasarım Yöntemleri - II,Test stratejileri,Test Yöntemleri,Koruyucu Aktiviteler,İleri derecede konular ,Proje Son Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Yazılım geliştirme sürecini anlayacak 1, 13, 2 A, C, D
2. Mevcut yazılım yaşam döngüsü modellerinin avantaj ve dezavantajlarını anlayacak 1, 13, 2 A, C, D
3. Yazılım projelerini planlama, analiz etme, tasarlama ve yönetmeye yönelik en iyi yöntemleri kullanacak 1, 13, 2 A, C, D
4. Kaliteli bireylerin başarılı projeler için önemli gerekliliklerden biri olduğunu anlayacak 1, 13, 2 A, C, D
5. Bir grup projesinde nasıl çalışılacağını öğrenecek 1, 13, 2 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş Ders kitabi Bölüm 1
2 Proje Yönetimi Ders kitabi Bölüm 2
3 Gereksinim Belirleme Ders kitabi Bölüm 3
4 İş Süreci ve Modelleme Ders kitabı Bölüm 4
5 Yapısal Modelleme Ders kitabı Bölüm 5
6 Davranışsal Modelleme Ders kitabı Bölüm 6
7 Tasarıma giriş Ders kitabı Bölüm 7
8 Tasarım Yöntemleri - I Ders kitabı Bölüm 8
9 Ara sınav Ders kitabı 1 ile 8. Bölüm arası
10 Tasarım Yöntemleri - II Ders kitabı Bölüm 9
11 Test stratejileri Ders kitabı Bölüm 10
11 Test Yöntemleri Ders kitabı Bölüm 11
12 Koruyucu Aktiviteler Ders kitabı Bölüm 12
13 İleri derecede konular Ders kitabı Bölüm 13
14 Proje Son Sunumu Sunum
Kaynaklar
Software Engineering: A practitioner’s Approach by Roger S. Pressman and Bruce Maxim, 8th edition, Mc Graw Hill, 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 13 3 39
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 6 84
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 4 8 32
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 48 48
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 227
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu