Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROİŞLEMCİLER 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı mikroişlemci mimarilerini ve mikroişlemci temelli sistem tasarım temellerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş- Sayı Sistemleri,Bilgisayar Yapısı - Bellek,Bellek Tasarımı,Merkezi İşlem Birimi Yapısı - Buyruk Düzeni,Adresleme Yöntemleri,Buyruklar I,Buyruklar II,Paralel İletişim Arabirimi,Seri İletişim Arabirimi,Altprogram,Kesme,Yığın,Yazılım uygulamaları,Mikroişlemcili sistem geliştirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mikroişlemcilerin çalışma prensiplerini tartışabilecektir. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 8, 9 A
1.1. Merkezi işlem birimini, adresleme yöntemlerini ve komut kümesini açıklar. 1, 12, 13, 4 A
1.2. Giriş-çıkış arayüzünü betimler. 1, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 8, 9 A
1.3. Yığın işlemlerini, altprogram ve kesme kavramlarını anlatır. 1, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 6, 9 A
2. Mikroişlemci kullanarak sayısal sistemler tasarlayabilecektir. 1, 10, 13, 14, 4, 8, 9 A
2.1. Çevirici dil ve C programalama dilini kullanarak mikroişlemci programlayabilir. 1, 10, 12, 14, 16, 3, 6, 8, 9 A
2.2. Çevirici dil ve C programlama dili ile yazılmış programlarda hata ayıklayabilir. 1, 12, 13, 14, 2, 4, 6 A
2.3. Mikroişlemci giriş-çıkış arayüzü ile çevresel elemanları kontrol eder. 1, 13, 14, 9 A
3. Gerçek-zamanlı sistem tasarlayabilecektir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 6 A
3.1. Gerçek-zamanlı sistemi ve tasarım gereklerini tanımlar. 1, 13, 14, 2, 9 A
3.2. Yığın kavramını açıklar. 1, 10, 12, 14, 15, 4, 6, 8 A
3.3. Kesme kavramını tanımlar ve kesmeleri kullanarak gerçek-zamanlı kontrol gerçekleştirir. 1, 14, 15, 3, 4, 6, 8, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Sayı Sistemleri
2 Bilgisayar Yapısı - Bellek
3 Bellek Tasarımı
4 Merkezi İşlem Birimi Yapısı - Buyruk Düzeni
5 Adresleme Yöntemleri
6 Buyruklar I
7 Buyruklar II
8 Paralel İletişim Arabirimi
9 Seri İletişim Arabirimi
10 Altprogram
11 Kesme
12 Yığın
13 Yazılım uygulamaları
14 Mikroişlemcili sistem geliştirme
Kaynaklar
1. PIC16F87XA Data Sheet 2. MPLAB X IDE User's Guide 3. MPLAB XC8 C Compiler User's Guide 4. Timothy D. Green, Embedded Systems Programming with the PIC16f877. 5. Nursel Ak, Herkes için PIC Programlama, Alfa, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 4 32
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 70 70
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 85 85
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 229
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu