Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN TEMELLERİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı genel olarak programlama dillerinin özelliklerini incelemek, programlama dillerinin sözdizimini ve anlambilimini öğrenmek, tüm diller için ortak olan temel yapıları öğrenmek, bu yapıların bazılarını ve belirli diller için olan kavramları incelemek, ana paradigmalarını tanıtmak, bu paradigmaların temsil edildiği bazı dilleri incelemek, çeşitli programlama dili yapıları gerçekleştirme teknikleri öğrenmek, programlama dillerinin belirtimi ile ilgili kavramları çalışmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Önemli Dillerin Tarihçesi ve Gelişimi,Sözdizimi ve Anlam Yapılarının Tanımlanması,Sözlüksel (Terim) ve Sözdizimi Analizi,Değişken İsimleri, Bağlantılar, Tip Kontrolü ve Değişken kapsamları,Veri Tipleri,Deyimler ve atama ifadeleri,Sınav Haftası,Statement-Level Control Structures and Subprograms,Altprogramların Gerçekleştirilmesi, Soyut Veri Tipleri ve Kapsülleme Yapıları,Nesneye Yönelik Programlama Desteği ,Eşzamanlı Çalışma,İstisnai Durum ve Olay İşleme,Fonksiyonel ve Mantıksal Programlama Dilleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sözdizimi, anlam belirtimi, ve sözcüksel ve sözdizimi analizini anlama
Programlama dillerinin evrimini ve prosedürel, nesne yönelimli, işlevsel, bildirimsel, betik dillerinin rolünü anlamak ve tartışmak.
Emirsel dillerin birincil yapıları hakkındaki tasarım konularını ayrıntılı olarak tanımlama
Kontrol ifadelerini, alt programları ve bu yapıların nasıl gerçekleştirildiğini anlamak ve tartışabilmek.
Nesne yönelimli dillerin ilkelerini ve yapılarını tanımlamak.
Bir uygulama alanı için gerekli yeni dilleri kolayca öğrenme ve seçebilme becerisine sahip olmak.
Yeni bir dilin tasarımına dahil edilmesi gereken özellikler hakkında fikir sahibi olmak.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 1
2 Önemli Dillerin Tarihçesi ve Gelişimi Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 2
3 Sözdizimi ve Anlam Yapılarının Tanımlanması Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 3
4 Sözlüksel (Terim) ve Sözdizimi Analizi Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 5
5 Değişken İsimleri, Bağlantılar, Tip Kontrolü ve Değişken kapsamları Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 5
6 Veri Tipleri Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 6
7 Deyimler ve atama ifadeleri Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 7
8 Sınav Haftası 8. Haftaya Kadar İşlenmiş Bütün Sunumlar ve Bölümler
9 Statement-Level Control Structures and Subprograms Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 8, 9
10 Altprogramların Gerçekleştirilmesi, Soyut Veri Tipleri ve Kapsülleme Yapıları Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 10,11
11 Nesneye Yönelik Programlama Desteği Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 12
12 Eşzamanlı Çalışma Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 13
13 İstisnai Durum ve Olay İşleme Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm. 14
14 Fonksiyonel ve Mantıksal Programlama Dilleri Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 15,16
Kaynaklar
- Sebesta, Robert W. Concepts of Programming Languages, 11th ed, Addison-Wesley, 2017.
- Michael Scott. Programming Language Prgramatics, 4th edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, California, 2015. - R. Toal, R. Rivera, A. Schneider, and E. Choe, Programming Language Explorations, CRC Press, 2017. - Pratt, T.W. & M.V.Zelkowitz. Programming Languages, Design and Implementation. Prentice Hall, 4th ed., 2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 8 48
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 3 8 24
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 184
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu