Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞLETİM SİSTEMLERİ 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Bilgisayar Organizasyonu & Veri Yapıları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, modern işletim sistemlerinin kavramlarını, yapılarını ve mekanizmalarını tanıtmak ve tartışmaktır. Ders işletim sistemi temelleri, süreç yönetimi, çoklu iş parçacığı (multi threading), eş-zamanlılık sorunları, bellek yönetimi, sanal bellek, zamanlama teknikleri, girid / çıktı yönetimi, dosya yönetimi, güvenlik sorunları, sanal makineler, bulut sistemleri, mobil ve gömülü sistem işletim sistemleri konularını içermektedir. Ders işletim sistemlerinin arayüzlerinden daha çok işletim sistemi iç yapıları, metotları ve algoritmalarına odaklanmaktadır .
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş ve Bilgisayar Sistemine Genel Bakış,İşletim Sistemlerine genel bir bakış. OS Servisleri.,Proses Tanımı ve Kontrolü,İş Parçacıkları,Eş-zamanlılık: Karşılıklı Dışlama ve Senkronizasyon,Eşzamanlılık: Kilitlenme ve Açlık,Bellek Yönetimi,Sanal Bellek,Tek İşlemci ve Çok İşlemcili Zamanlama,G / Ç Yönetimi, Disk Zamanlama ve Dosya Yönetimi,İşletim Sistemleri Güvenliği,Sanal Makineler ve Bulut İşletim Sistemleri,Virtual Machines and Cloud Operating Systems,Mobil, Gömülü ve IoT İşletim Sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Modern işletim sistemlerinin kavramlarını, yapılarını ve mekanizmalarını kavramak. 2. Eş-zamanlılık sorunlarını, karşılıklı dışlamayı, senkronizasyon, kilitlenme, kilitlenme önleme, kaçınma ve semafor kullanımını anlamak. 3. Bellek yönetimi, sanal bellek, takas, çağrı algoritmaları, segmentasyonu anlamak.. 4. Girdi / çıktı ve dosya yönetim sistemlerini anlamak. 5. İşletim sistemlerindeki en son güncel yönelimler ve sanal makineler, bulut sistemleri, mobil ve gömülü sistemlerde işletim sistemi kullanımıyla ilgili gelişmeleri öğrenmek. 6. Unix, Linux, Windows ve Android işletim sistemleri gibi çeşitli işletim sistemlerinin özel tasarım kararlarını ve işlevlerini öğrenmek 1, 12, 15, 2, 4, 9 A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Bilgisayar Sistemine Genel Bakış Ders Kitabı Bölüm 1
2 İşletim Sistemlerine genel bir bakış. OS Servisleri. Ders Kitabı Bölüm 2
3 Proses Tanımı ve Kontrolü Ders Kitabı Bölüm 3
4 İş Parçacıkları Ders Kitabı Bölüm 4
5 Eş-zamanlılık: Karşılıklı Dışlama ve Senkronizasyon Ders Kitabı Bölüm 5
6 Eşzamanlılık: Kilitlenme ve Açlık Ders Kitabı Bölüm 6
7 Bellek Yönetimi Ders Kitabı Bölüm 7
8 Sanal Bellek Ders Kitabı Bölüm 8
9 Tek İşlemci ve Çok İşlemcili Zamanlama Ders Kitabı Bölüm 9 ve 10
10 G / Ç Yönetimi, Disk Zamanlama ve Dosya Yönetimi Ders Kitabı Bölüm 11 ve 12
11 İşletim Sistemleri Güvenliği Ders Kitabı Bölüm 15
12 Sanal Makineler ve Bulut İşletim Sistemleri Ders Kitabı Bölüm 14
13 Virtual Machines and Cloud Operating Systems Ders Kitabı Bölüm 14
14 Mobil, Gömülü ve IoT İşletim Sistemleri Ders Kitabı Bölüm 13 ve 16
Kaynaklar
- William Stallings, Operating Systems, Internals and Design Principles, 9th Edition, Prentice Hall, 2017. - A. Silberschatz, P. B. Galvin and G. Gagne, Operating System Concepts, 10th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2018.
- A. Tannenbaum, Modern Operating Systems, 4th Edition, Prentice Hall, 2014. - T. Anderson and M. Dahlin, Operating Systems: Principles and Practice, 2nd Edition, Recursive Books Ltd. 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 8 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 16 32
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 20 40
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 237
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu