Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EKONOMİNİN İLKELERİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve Yüsra DOĞAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Resul AYDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ekonomi biliminin dayandığı temel ilkeler ile bu ilkeler ışığında mikro ve makro iktisada dair dinamiklerin ve ilgili politikaların nasıl işlediğini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İktisada Giriş,Ticaretin Dinamikleri,Arz-Talep,Esneklik ve Uygulamaları,Arz-Talep ve Devlet Politikaları,Tüketici, Üretici ve Piyasa Verimliliği,Vergilendirme,Üretim Maliyetleri,Milli Gelir,Enflasyon,Büyüme,Tasarruf, Yatırım ve Finansal Sistem,İşgücü Piyasası ve İşsizlik,Parasal sistem; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Mikroiktisadın temel dinamiklerini açıklayabilir. 1, 14, 15, 3 A, E
1.1. Temel kavramları tanımlar ve gerçek hayatla ilişkilendirebilir. 1, 14, 3 A
1.2. Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklayabilir. 1, 14, 15, 3 A, E
1.3. Tüketici ve firma davranışlarını çözümleyebilir. 1, 14, 15, 3 A, E
2. Makroiktisadın temel dinamiklerini açıklayabilir. 1, 14, 15, 3 A, E
2.1. Piyasaların işleyişini açıklayabilir. 1, 14, 3 A, E
2.2. Milli gelir ve istihdam çerçevesinde ekonomiyi değerlendirebilir. 1, 14, 15, 3 A, E
2.3. Finansal piyasalar ve reel ekonomi arasındaki etkileşimi açıklayabilir. 1, 14, 3 A
2.4. Enflasyonu değerlendirebilir. 1, 14, 3 A, E
3. İktisat politikasına dair yorumlarda bulunabilir. 1, 12, 14, 3 A, E
3.1. Kamu politikalarının etkilerini değerlendirebilir. 1, 12, 14, 3 A, E
3.2. Merkez Bankası'nın kararlarını yorumlayabilir. 1, 12, 14, 3 A
3.3. Kalkınma için uzun dönemli politikalara dair yorum yapabilir. 1, 14, 3 A
4. Güncel ekonomik olayları analiz edebilir. 1, 14, 3, 4 A, E
4.1. Ekonomik verilerin kaynaklarına erişip onları çözümleyebilir. 1, 14, 3, 4 A, E
4.2. Ekonomik gelişmeleri ve değişimleri yorumlayabilir. 1, 14, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İktisada Giriş
2 Ticaretin Dinamikleri
3 Arz-Talep
4 Esneklik ve Uygulamaları
5 Arz-Talep ve Devlet Politikaları
6 Tüketici, Üretici ve Piyasa Verimliliği
7 Vergilendirme
8 Üretim Maliyetleri
9 Milli Gelir
10 Enflasyon
11 Büyüme
12 Tasarruf, Yatırım ve Finansal Sistem
13 İşgücü Piyasası ve İşsizlik
14 Parasal sistem
Kaynaklar
Economics 3e(Principles of Economics), Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Cengage Learning, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 5 15
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 41 41
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 47 47
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar