Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOSENSÖRLER 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hasan KURT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hasan KURT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tanısal testler, farmasötik araştırmalar ve çevresel izleme uygulamaları bağlamında küçük molekülleri, DNA, proteinleri ve hücreleri tespit etmek için kullanılan temel mühendislik prensipleri. Elektrokimya, flüoresans, akustik ve optikler dahil olmak üzere biyosensör yaklaşımları; transdüser yüzeylere biyomolekül eki için yöntemler de dahil olmak üzere seçici yüzey kimyasının yönleri; bisensör performansının karakterizasyonu; kan glikozu tespiti; floresan DNA mikrodizileri; etiketsiz biyoçipler; boncuk bazlı analiz yöntemleri. Vaka çalışmaları ve ticari biyosensör analizi.
Dersin İçeriği Bu ders; Biyosensörlere Giriş,Biyolojik biyosensör elemanları,Biyolojik elemanların immobilizasyonu,Elektrokimyasal dönüştürücüler,Optik dönüştürücüler,Piezoelektrik dönüştürücüler,İmmünosensörler,Performans parametreleri,Kırmık-üstü lab biyosensörleri,Nanobiosensörler,Biyosensör uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Önemli biyosensör gruplarının çalışmasının altında yatan temel konseptlerin kavranması 1, 10, 12, 13 A, C
Biyosensörlerin karakterizasyonu, karşılaştırılması ve uygulamaya yönelik dizayn eldilmesinin öğrenilmesi 1, 10, 12, 13 A, C
Biyokimyasal fonksiyonelliğin biyosensör dönüştürücüler ile etkileşiminin anlaşılması 1, 10, 12, 13 A, C
Tanı testlerinde, yaşam bilimleri araştırma çalışmalarında ve çevresel takipte biyosensör uygulamalarının kavranması 1, 10, 12, 13 A, C
Öğrencilerin yeni geliştirilen önemli biyosensör sistemlerine aşina edilmesi 1, 10, 12, 13 A
Yeni tanı teknolojilerinin geliştirilmesinde kritik düşünce yapısının öğrencilere aktarılması ve öğrenilenlerin diğer öğrenciler ile etkileşimi 1, 10, 12, 13 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyosensörlere Giriş
2 Biyolojik biyosensör elemanları
3 Biyolojik elemanların immobilizasyonu
4 Elektrokimyasal dönüştürücüler
5 Optik dönüştürücüler
6 Piezoelektrik dönüştürücüler
7 İmmünosensörler
8 Performans parametreleri
9 Kırmık-üstü lab biyosensörleri
10 Nanobiosensörler
11 Biyosensör uygulamaları
Kaynaklar
Gennady Evtugyn, "Biosensors: Essentials", Springer, 2014
Jeong-Yeol Yoon, "Introduction to Biosensors", Springer, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 8 2 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 8 64
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 28 56
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 53 53
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 233
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu