Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRME 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İnsan Makine Arayüzü
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhsin Zahid UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders mobil cihazlar için uygulama geliştirmeye yönelik 4. sınıf lisans dersidir. Bu ders yoğun olarak programlama içerir ve öğrenciler Swift diliyle iOS uygulamaları geliştirme üzerine uygulamalı deneyim elde edecektir. Derslerde temelden ileri düzey iOS programlamaya kadar konular işlenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı, Swift Temelleri, Xcode,UIKit, Fonksiyonlar, Sınıf Yapıları, Döngüler,Otomatik Yerleştirme,Opsiyonel Değişkenler, Geçişler,Tab Bar Denetçileri ,Scroll View' ler, Table View' ler, Alert Denetçileri ,Collection View' ler, Core Data kullanımı ,Ara Sınav,Dönem Projesi Yarıyıl Sunumu ,Closure' lar, Extension' lar, Animasyonlar, JSON, Eşzamanlılık ,Firebase kullanımı,Haritalar, İşaret Tanımlayıcılar ,Dönem Projesi Final Sunumu,Final Sınavı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2 Çeşitli görünüm denetçilerini kullanarak iOS uygulamaları geliştirebilecek 1, 16 C, D
1 MVC modelini öğrenecek 1, 16 C, D
3 Görsel taslak ve geçişleri kullanarak çoklu ekranlı uygulamalar geliştirebilecek 1, 16 C, D
4 Otomatik yerleştirme kullanarak uyumlu arayüzler oluşturabilecek 1, 16 C, D
5 Çevrimiçi ve lokal veri kaynaklarına erişebilen uygulamalar geliştirebilecek 1, 16 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Swift Temelleri, Xcode Apple Swift Kitabı - 1. Bölüm
2 UIKit, Fonksiyonlar, Sınıf Yapıları, Döngüler Apple Swift Kitabı - 2. Bölüm
3 Otomatik Yerleştirme Apple Swift Kitabı - 2. Bölüm
4 Opsiyonel Değişkenler, Geçişler Apple Swift Kitabı - 3. Bölüm
5 Tab Bar Denetçileri Apple Swift Kitabı - 3. Bölüm
6 Scroll View' ler, Table View' ler, Alert Denetçileri Apple Swift Kitabı - 4. Bölüm
7 Collection View' ler, Core Data kullanımı Apple Swift Kitabı - 4. Bölüm
8 Ara Sınav 8. haftaya kadar işlenen tüm konular
9 Dönem Projesi Yarıyıl Sunumu Sunuma hazırlık
10 Closure' lar, Extension' lar, Animasyonlar, JSON, Eşzamanlılık Apple Swift Kitabı - 5. Bölüm
11 Firebase kullanımı Ek Kaynaklar - Ders notları
12 Haritalar, İşaret Tanımlayıcılar Ek Kaynaklar - Ders Notları
13 Dönem Projesi Final Sunumu Sunum
14 Final Sınavı Dönem boyu işlenen tüm konular
Kaynaklar
iTunesi daki Apple Swift kitabı (https://itunes.apple.com/tr/book/app-development-with-swift/id1219117996?mt=11)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 10 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 4 10 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 170
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu