Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOKLU ORTAM İŞLEME VE İLETİŞİMİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Olasılık; Sinyal ve Sistemler; MATLAB veya Python programlama
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Fehmi ATEŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Hasan Fehmi ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çokluortam gösterim, sıkıştırma, depolama, iletim ve işlenmesi. Ses, konuşma, görüntü, grafik, video sinyal ve verilerinin gösterimi. Çokluortam sıkıştırma teknik ve standartları. İçerik-tabanlı görüntü ve video indisleme ve geri çağırma. Çokluortam iletişim ve ağlarında temel teknolojiler. Internet ve telsiz/mobil ağlar üzerinden ses ve video akışlandırma. Hata esnek iletişim. Internet çokluortam içerik dağıtımı.
Dersin İçeriği Bu ders; Çokluortam sistemlerine giriş,Çokluortam veri / bilgi gösterim ve işleme (Grafik ve görüntü veri formatları),Video için temel kavramlar / Sayısal sesin temelleri,Çokluortam veri sıkıştırma (Kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma),Yazı ve görüntü sıkıştırma / Video sıkıştırma teknik ve standartları ,Ses/konuşma sıkıştırma teknikleri/standartları,Çokluortam ağ iletişimi ve uygulamaları,Vize,IP üzerinden çokluortam ve servis kalitesi (QoS),Telsiz/mobil ağlar,Çokluortam içerik dağıtımı (içerik dağıtım ağları),Bindirmeli ve görevdeş ağlar,Çokluortam veri paylaşımı ve geri erişimi,İleri konular: Çokluortam işleme ve iletişiminde güncel teknolojinin durumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Örnekleme teorisi, nicemleme ve kodlamanın temellerini bilmek 1, 15, 4 A, C, E
Dönüşümler uygumak ve dönüşüm katsayılarını hesaplamak 1, 15, 4 A, C, E
Entropi, bithızı ve PSNR hesaplamak 1, 15, 4 A, C, E
Çokluortam veri biçimlerini ve bunların uygulama alanlarını tanımak 1, 15, 4 A, C
Çokluortam kodlama ve iletişiminde güncel eğilim ve ihtiyaçları bilmek 1, 15, 2 C
Entropi kodlama tekniklerini farklı türde verilere uygulamak 1, 15, 4 A, C, E
Farklı kodlama araçlarını tümleştirmek ve sıkıştırma algoritmaları tasarlamak 1, 15, 4 A, C
Güvenli iletişim için hata sezim yöntemleri tasarlamak 1, 15, 4 A, C, E
Internet ve telsiz/mobil ağlarda çokluortam iletişimi protokollerini tanımak 1, 15, 4 A, C
Çokluortam içerik paylaşımı için alternatif yaklaşımları analiz etmek 1, 15, 4 A, C
MATLAB/Python’da çokluortam işleme, dönüşüm, kodlama ve iletim algoritmaları gerçeklemek 1, 14, 15, 4 C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çokluortam sistemlerine giriş
2 Çokluortam veri / bilgi gösterim ve işleme (Grafik ve görüntü veri formatları)
3 Video için temel kavramlar / Sayısal sesin temelleri
4 Çokluortam veri sıkıştırma (Kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma)
5 Yazı ve görüntü sıkıştırma / Video sıkıştırma teknik ve standartları
6 Ses/konuşma sıkıştırma teknikleri/standartları
7 Çokluortam ağ iletişimi ve uygulamaları
8 Vize
9 IP üzerinden çokluortam ve servis kalitesi (QoS)
10 Telsiz/mobil ağlar
11 Çokluortam içerik dağıtımı (içerik dağıtım ağları)
12 Bindirmeli ve görevdeş ağlar
13 Çokluortam veri paylaşımı ve geri erişimi
14 İleri konular: Çokluortam işleme ve iletişiminde güncel teknolojinin durumu
Kaynaklar
Ze-Nian Li, Mark S Drew, J. Liu, Fundamentals of Multimedia, 2nd ed., Springer, 2014.
Fred Halsall, Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols and Standards, Addison-Wesley, 2001. Multimedia over IP and Wireless Networks: Compression, networking, and Systems, by Mihaela van der Schaar. And Philip Chou, Academic Press, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 8 64
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 184
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu