Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medikal görüntüleme tekniklerine ait temel terminolojiyi ve dayandığı fizik prensiplerini, cihaz donanımlarına ait mühendislik alanındaki gereli teorik bilgiler eşliğinde aktarılması, cihazların görüntü datası ile tedavi amaçlı klinik mühendislik uygulamalarının kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Atomun yapısı, radyoaktivite, Rayleigh Saçılması, Compton Saçılması ve Fotoelektrik Etki,X Işınları, Elde Edilişi, X ışını Tüpü, Röntgen Cihazları, Floroskopi ve Anjiyografi,Bilgisayarlı Tomografi Cihazları ve Temel Çalışma Prensipleri,Ses Dalgası ve Fiziği,Yansıma, Kırılma, Saçılma ve Zayıflama ,Piezoelektirik Etki,Dönüştürücü (Transducer), Ultrasonografi, Ultrason Modları ve Akuzisyon,Proton, Spin, Manyetik Moment, Elektromanyetizma, Manyetik Alan ve Radyo Frekansı,Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazları, Manyetik Rezonans Cihazlarında Görüntü Oluşumu,Fonksiyonel Manyetik Rezonans cihazı ve BOLD tekniği,Difüzyon Tensör Manyetik Rezonans Cihazı,Nükleer Tıp Görüntüleme ,Pozitron Emisyon Tomografisi ve Çalışma Prensipleri,Tek Foton Emisyon Tomografisi (SPECT),Medikal Tarama Modaliteleri ve Görüntü Performansı Değerlendirme Kriterleri,DICOM. Medikal Görüntü Datası ile Klinik Mühendislik Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tıbbi görüntülemede kullanılan teknikleri sınıflandırabilecektir. 1
1.1 X ışını ile görüntüleme tekniklerini tanımlar.
1.2 Ses dalgası ile görüntüleme tekniklerini tanımlar.
1.3 Manyetik rezonans ile görüntüleme tekniklerini tanımlar.
1.4 Fonksiyonel görüntüleme tekniklerini tanımlar.
1.5 Nükleer görüntüleme tekniklerini tanımlar.
2. Görüntüleme tekniklerinin hangi fizik prensipleri ile çalıştığını öğrenecektir.
2.1 Atom ve radyoaktivite kavramlarını tanımlar.
2.2 X ışınlarının elde edilişi ve dayandığı temel fizik prensipleri açıklar.
2.3 Ses dalgası, oluşumu ve yayılımının fizik prensiplerini açıklar.
2.4 Yansıma, kırılma, saçılma ve zayıflama ve Doppler kavramlarını tanımlar.
2.5 Proton, spin, pozitron ve elektromanyetizma kavramlarını tanımlar.
2.6 Manyetik alan, vektör ve moment kavramlarını açıklar.
2.7 Radyo frekanslarının temel fizik prensiplerini öğrenir.
2.8 Foton, radyoaktivite ve bozunum kavramlarını ve dayandığı fizik ilkelerini tanımlar.
2.9 Gama ışınlarının elde edilişi ve klinik uygulama alanlarını öğrenir.
3. Görüntüleme cihazlarının çalışma prensipleri ve donanımlarına ait bilgiler edinecektir.
3.1 Röntgen cihazlarının, çalışma prensibi ve donanımını açıklar.
3.2 Bilgisayarlı tomografi cihazlarını çalışma prensibi ve donanımını açıklar.
3.3 Ultrasonografi cihazlarının çalışma prensibi ve donanımını açıklar.
3.4 Manyetik rezonans cihazlarının, çalışma prensibi ve donanımını açıklar.
3.5 Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının çalışma prensibi ve donanımını açıklar.
3.6 Pozitron emisyon tomografi ve tek foton emisyon tomografisi cihazlarının çalışma prensibi ve donanımını açıklar.
4. Cihazların kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları tanımlayabilecektir.
5. Cihazlara özgün görüntü oluşumu ve performans analizi kriterlerini tanımlar.
6. Cihazların kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları açıklar.
7. Görüntü datasından faydalanarak üç boyutlu anatomik model oluşturabilir.
8. Güncel klinik mühendislik uygulamaları hakkında fikir sahibidir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Atomun yapısı, radyoaktivite, Rayleigh Saçılması, Compton Saçılması ve Fotoelektrik Etki
2 X Işınları, Elde Edilişi, X ışını Tüpü, Röntgen Cihazları, Floroskopi ve Anjiyografi
3 Bilgisayarlı Tomografi Cihazları ve Temel Çalışma Prensipleri
4 Ses Dalgası ve Fiziği,Yansıma, Kırılma, Saçılma ve Zayıflama
5 Piezoelektirik Etki,Dönüştürücü (Transducer), Ultrasonografi, Ultrason Modları ve Akuzisyon
6 Proton, Spin, Manyetik Moment, Elektromanyetizma, Manyetik Alan ve Radyo Frekansı
7 Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazları, Manyetik Rezonans Cihazlarında Görüntü Oluşumu
8 Fonksiyonel Manyetik Rezonans cihazı ve BOLD tekniği
9 Difüzyon Tensör Manyetik Rezonans Cihazı
10 Nükleer Tıp Görüntüleme
11 Pozitron Emisyon Tomografisi ve Çalışma Prensipleri
12 Tek Foton Emisyon Tomografisi (SPECT)
13 Medikal Tarama Modaliteleri ve Görüntü Performansı Değerlendirme Kriterleri
14 DICOM. Medikal Görüntü Datası ile Klinik Mühendislik Uygulamaları
Kaynaklar
1) Medical Imaging Technology, Victor I. Mikla and Victor V. Mikla, Elsevier 2) Fundamentals of Medical Imaging, Paul Suetens, Cambridge
Sunumlara ait PDF dosyaları. Derse ve örnek uygulamalara ait podcast dijtal medya dosyaları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 30 60
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 187
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu