Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HABERLEŞME SİSTEMLERİ 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler 1. Olasılık Teorisi 2. Sinyaller ve Sistemler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere modern haberleşme sistemlerinin temel prensiplerini ve tekniklerini öğretmektir. Dersin içeriğinde haberleşme sistemlerinde işaret ve sistem gösterimleri; sürekli dalgalı modülasyonu (genlik modülasyonu ve açısal modülasyon); modülasyon and demodülasyon teknikleri; işaret iletimi ve kanal gürültüsünün performans üzerinde etkileri; işaret örnekleme; analog ve sayısal darbe modülasyonu; taban bantta darbe genlik modülasyonu; darbe biçimleme ve uyumlu süzgeç bulunmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Haberleşme sistemlerine giriş ve sinyaller,Sinyaller ve Sistemlerin Gösterimi ,Fourier Dönüşümü,Genlik Modülasyonu ,Açı Modülasyonu,Olasılık,Rasgele Süreçler,Rasgele Süreçlerin Sistemlerden geçişi,Analogdan Dijitale Dönüşüm ,PCM Sistemleri,Temel Bantlı Dijital İletişim , Dijital İletişim Teknolojileri,Dijital Modülasyon : PSK, BFSK ve ASK,Modern Haberleşme sistemlerine genel bir bakış. ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Rastsal süreçler tanımlanması, modellenmesi ve sayısal haberleşmeye olan uygulamalarının anlaşılması. 1, 13, 9 A, C, D, E
Analog ve sayısal boyutlar arasında dönüşümün anlaşılması ve bunun ses sinyalleri ile gösteriminin gerçekleştirilmesi. 1, 13, 9 A, C, D, E
Fourier Dönüşümünün anlaşılması ve bunun haberleşme sistemlerinde etkin kullanımının gösterilmesi. 1, 13, 9 A, D, E
Sayısal temel bant iletişim sistemleri için kullanılan iletişim tekniklerinin anlaşılması ve bu konudaki zorlukların iyice anlaşılması. 1, 13, 9 A, C, D, E
Sayısal üst bant üzerinden haberleşen sistemlerde veri iletiminin anlaşılması ve bu sistemlerde kullanılan modülasyon tekniklerinin anlaşılması. 1, 9 A, C, D, E
Modülasyon konusunda temel teşkil eden analog genlik ve frekans modülasyon kavramlarının anlaşılması. 1, 13, 9 A, C, D, E
Sinyaller ve sistemlerin haberleşme sistemlerine olan uygulamalarının anlaşılması. 1, 13, 9 A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Haberleşme sistemlerine giriş ve sinyaller Ders kitabı Bölüm 1 ve 2.
2 Sinyaller ve Sistemlerin Gösterimi Ders kitabı Bölüm 2.
3 Fourier Dönüşümü Ders kitabı Bölüm 2.
4 Genlik Modülasyonu Ders kitabı Bölüm 3.
5 Açı Modülasyonu Ders kitabı Bölüm 4
6 Olasılık Ders kitabı Bölüm 5
7 Rasgele Süreçler Ders kitabı Bölüm 5
8 Rasgele Süreçlerin Sistemlerden geçişi Ders kitabı Bölüm 5
9 Analogdan Dijitale Dönüşüm Ders kitabı Bölüm 7
10 PCM Sistemleri Ders kitabı Bölüm 7
11 Temel Bantlı Dijital İletişim Ders kitabı Bölüm 8
12 Dijital İletişim Teknolojileri Ders kitabı Bölüm 8
13 Dijital Modülasyon : PSK, BFSK ve ASK Ders kitabı Bölüm 9
14 Modern Haberleşme sistemlerine genel bir bakış. Ders notları ve haberleşme alanında konu taramalı makaleler.
Kaynaklar
1. Communication Systems 5th Edition by Simon Haykin and Michael Moher ------------------------------------------------------ 2. Introduction to CommunicationSystems by Upamanyu Madhow, University of California, Santa Barbara http://www.ece.ucsb.edu/wcsl/Publications/intro_comm_systems_madhow_jan2014b.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 10 2 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 24 4 96
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 8 4 32
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 248
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu