Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİNYALLER VE SİSTEMLER 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tunçer BAYKAŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tunçer BAYKAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sürekli ve kesikli zaman sinyallerinin gösterim ve karakteristiklerini anlamak. Doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemlerin karakteriskleri ve matematiksel gösterimleri ile zaman ve frekans alanındaki analizlerini anlamak. Fourier serisi ve dönüşümünü anlamak. Laplace dönüşümünü anlamak. Matlab’i kullanarak problem çözmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyallerin ve sistemlerin Temelleri.,2. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler; Konvolüsyon.,3. Sürekli zamanlı ve ayrık zaman Periyodik sinyallerin Fourier Serileri gösterimi; Fourier serilerinin özellikleri; filtreleme kavramları.,4. Sürekli zaman Fourier dönüşümü ve özellikleri , Fourier periyodik sinyallerin için dönüşümü.,5. Örnekleme ve sürekli zaman sinyallerinin ayrıklaştırılması.,6. z-dönüşümü ve özellikler, z-dönüşümü kullanarak ayrık zaman sistemlerinin analizi,7. Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü ve özellikleri,8. İşaret ve sistemlerin Zaman ve frekans özellikleri; kutupsal çizimi; büyüklüğü ve Bode çizimi,9. Haberleşme sistemleri ve modülasyonu,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Sürekli ve kesikli zaman sinyal ve sistemlerin frekans alanında analiz edebilme. Matlab kullanarak deneyleri yapabilme ve sinyal ve sistemlerin analizini yapabilme • Sürekli ve kesikli zaman sinyal ve sistemler arasında bağ kuran örnekleme kavramlarını kullanabilme. Matlab kullanarak deneyleri yapabilme ve sinyal ve sistemlerin analizini örnekleme kavramı altında yapabilme • Zaman ve frekans alanı analiz araçlarını haberleşme sistemlerini uygulayabilme • Laplace dönüşümleri aracılığı ile transfer fonksiyonu kavramlarını kullanarak sürekli zaman sinyallerini ve sistem tepkilerini analiz edebilme.Matlab kullanarak deneyleri yapabilme ve sinyal ve sistemleri analiz edebilme • Zaman ve frekans alan analiz araçlarını analog ve sayısal süzgeçlere uygulayabilme. Süzgeç uygulamaları için Matlab kullanarak deneyler yapabilme 1, 14, 15 A, C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyallerin ve sistemlerin Temelleri.
2 2. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler; Konvolüsyon.
3 3. Sürekli zamanlı ve ayrık zaman Periyodik sinyallerin Fourier Serileri gösterimi; Fourier serilerinin özellikleri; filtreleme kavramları.
4 4. Sürekli zaman Fourier dönüşümü ve özellikleri , Fourier periyodik sinyallerin için dönüşümü.
5 5. Örnekleme ve sürekli zaman sinyallerinin ayrıklaştırılması.
6 6. z-dönüşümü ve özellikler, z-dönüşümü kullanarak ayrık zaman sistemlerinin analizi
7 7. Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü ve özellikleri
8 8. İşaret ve sistemlerin Zaman ve frekans özellikleri; kutupsal çizimi; büyüklüğü ve Bode çizimi
9 9. Haberleşme sistemleri ve modülasyonu
10
Kaynaklar
Signals and Systems, Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, and S. Hamid Nawab, 2nd Edition, Prentice-Hall, 1997.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 5 70
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 10 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 3 25 75
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 245
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu