Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VERİ TABANLARI 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Nesne tabanlı programlama ve Algoritma Analizi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Reda ALHAJJ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Veritabanları sistemlerinin altında yatan dizayn ve programlama kavramlarının açıklanması. İlişkisel veritabanı sistemleri model olarak alınarak, veri yönetimi konusunda alt yapının oluşturulması ve bu alt yapının gerçek bir veritabanı uygulumasının dizayn edilmesi ile pratiğe dökülmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Veri Yapıları Yönetim Sistemleri,İlişkisel Veriyapıları Sistemleri,Birim ve İlişki modeli,İlişkisel Cebir,Yapısal Sorgulama Dili, SQL,Veriyapısı Uygulaması Geliştirme,İlişkisel Veritabanı Dizaynı,Dosya Organizasyonu,Ağaç Veri Yapısı İndeksi,Komut yapılı indeksleme,Sorgu İşleme,Sorgu Optimazyonu ,Aynı zamanlı kullanım,Hareket işleme sistemleri özeti; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci veri tabanları yönetim sistemleri için gerekli temel metotları ve algoritmaları açıklayabilecek ve tartışabilecektir. 1, 15, 16, 2, 4 A, C, D
Bu dersin sonunda öğrenci gerçek hayatta karşılaşacağı veri tabanları problemlerini ilişkisel veri yapıları metotları ile formüle edebilecek ve bu problemleri doğru metotlar ile çözebilecektir. 1, 14, 15, 16, 4 A, C, D
Bu dersin sonunda öğrenci veri yapılarını oluştururan veri yapılarını ve bu veri yapılarını kullanan algoritmaları öğrenecektir. 1, 14, 15, 2 A, C
Bu dersin kapsamında SQL sorgulama dili ile veritabanları uygulamarı ile nasıl etkileşebilineceği öğrenilecektir. 1, 14, 15, 2 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Veri Yapıları Yönetim Sistemleri
1 İlişkisel Veriyapıları Sistemleri
2 Birim ve İlişki modeli
3 İlişkisel Cebir
4 Yapısal Sorgulama Dili, SQL
5 Veriyapısı Uygulaması Geliştirme
6 İlişkisel Veritabanı Dizaynı
7 Dosya Organizasyonu
9 Ağaç Veri Yapısı İndeksi
9 Komut yapılı indeksleme
10 Sorgu İşleme
11 Sorgu Optimazyonu
12 Aynı zamanlı kullanım
13 Hareket işleme sistemleri özeti
Kaynaklar
Database Management Systems, 3rd Edition, R. Ramakrishnan, J. Gehrke McGraw- Hill, 2003
Derslerde dağıtılacak olan sunum ve notlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu