Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ALGORİTMA ANALİZİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Veri Yapıları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Reda ALHAJJ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hem uygulamalı hem de teorik bilgisayar bilimleri ile ilgili olan hesapsal problemleri çözmek için temel algoritma dizayn tekniklerini ve bu teknikler sonucunda geliştirilen algoritmaların performansını incelemek için kullanılan teknikleri tanıtmak. ALgoritma analizi için matematik bilgisi sıralama, arama, grafik problemleri ve geometrik problemler için kullanılan temel algoritma teknikleri ele alınacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Hafta 1: Algoritma analizine giriş ve ders ile alakalı bilgilerin açıklanması,Hafta 2: Asimtotik gösterim,Hafta 3: Böl ve kazan algorithma metotu,Hafta 4: Yinelemelerin çözümü,Hafta 5: Hızlı Sıralamanın analizi, Rastgele Hızlı Sıralama.,Hafta 6: Yığın sıralama,Hafta 7: Hızlı Sıralama,Hafta 8: Lineer zamanda sıralama ,Ara sınav,Hafta 10: Ortalama ve sıra istatiği.,Hafta 11: Dinamik Programlama,Hafta 12: Açgözlü(Greedy) Algoritmalar,Hafta 13: Amortize Analiz, Dinamik Tablolar,Hafta 14: Çizgeler, Breadth-first Search (BFS).; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bu dersin sonunda öğrenci algoritma analizinin ve yeni algoritma dizayn etmenin ana ilkelerini açıklayabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, C
2) Bu dersin sonunda öğrenci daha karmaşık algoritmalari daha önce öğrendikleri temel veri yapılarını kullanarak yapılandırabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, C
3) Bu dersin sonunda öğrenci ağaçları kullanan karmaşık algoritmaları geliştirebilecek ve bu geliştirdiği algoritmaları ve veri yapılarını gerçek dünya problemlerine uygulayabilecektir. 1, 13, 14, 15, 3 A, C, D
4) Bu dersin sonunda öğrenci çizge kullanan karmaşık algoritmaları geliştirebilecek ve bu geliştirdiği algoritmaları ve veri yapılarını gerçek dünya problemlerine uygulayabilecektir. 1, 13, 14, 15, 3 A, C, D
5) Bu dersin sonunda öğrenci kendisine verilen yeni hesapsal probleme sistematik bir şeklide bakabilecek ve çözüm için özgün algoritmalar ve veri yapılarıni dinamik programlama, böl ve kazan gibi metotlar kullanarak formüle edebilecektir. 1, 10, 14, 15, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hafta 1: Algoritma analizine giriş ve ders ile alakalı bilgilerin açıklanması Ders sunuları ve ders kitabının 1. ve 2. bölümü
2 Hafta 2: Asimtotik gösterim Ders sunuları ve ders kitabının 3. bölümü
3 Hafta 3: Böl ve kazan algorithma metotu Ders sunuları ve ders kitabının 4. bölümü
4 Hafta 4: Yinelemelerin çözümü Ders sunuları ve ders kitabının 4. bölümü
5 Hafta 5: Hızlı Sıralamanın analizi, Rastgele Hızlı Sıralama. Ders sunuları ve ders kitabının 5. bölümü
6 Hafta 6: Yığın sıralama Ders sunuları ve ders kitabının 6. bölümü
7 Hafta 7: Hızlı Sıralama Ders sunuları ve ders kitabının 7. bölümü
8 Hafta 8: Lineer zamanda sıralama Ders sunuları ve ders kitabının 8. bölümü
9 Ara sınav 9. haftaya kadar olan sunular ve ders kitabının 1'den 9. Bölüme kadar olan kısımlar.
10 Hafta 10: Ortalama ve sıra istatiği. Ders sunuları ve ders kitabının 9. bölümü
11 Hafta 11: Dinamik Programlama Ders sunuları ve ders kitabının 15. bölümü
12 Hafta 12: Açgözlü(Greedy) Algoritmalar Ders sunuları ve ders kitabının 16. bölümü
13 Hafta 13: Amortize Analiz, Dinamik Tablolar Ders sunuları ve ders kitabının 17. bölümü
14 Hafta 14: Çizgeler, Breadth-first Search (BFS). Ders sunuları ve ders kitabının 22. bölümü
Kaynaklar
T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms, Mit Press and McGraw-Hill, 2009.
Derslerde dağıtılacak olan sunum ve notlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 5 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu