Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TİCARET HUKUKU 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ticaret Hukuku Bilgisi dersinin amacı, ticari faaliyetleri düzenleyen kuralları ve kurumları öğretmek; bu çerçevede ticaret hukukunun genel ilkelerini ve teorilerini detaylı olarak incelenmek, ticaret hukukuna ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulamasını örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Anonim Şirketin Temel Nitelikleri ve Kuruluşu,Yönetim Kurulu,Denetim ve Hesaplar, Genel Kurul,Pay Sahibinin Hakları ve Borçları, Anonim Şirketlerde Menkul Kıymetler,Anonim Şirketlerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk,Limited Şirketler,Kıymetli Evrakın Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması,Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali,Kambiyo Senetlerinin Genel Özellikleri,Poliçe,Bono, Çek; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1 A
1. Ticaret hukukuna ilişkin temel hükümleri yorumlayabilecektir. 1 A
1.1. Genel ilke ve kavramları tanır. 1 A
1.2. Ticaret hukukuna ilişkin temel düzenlemeleri saptar. 1 A
1.3. Ticaret hukukuna ilişkin temel tanımları aktarır. 1 A
2. Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukukuna ilişkin temel işlemleri değerlendirebilecektir. 1, 12 A
2.1. Kıymetli evrakı tanır. 1, 12, 18 A
2.2. Kambiyo senedini betimler. 1 A
2.3. Sermaye şirketlerini saptar. 1, 12 A
3. Ticaret hukukuna ilişkin sorunları çözümleyebilecektir. 1, 12, 18
3.1. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemleri kavrar. 1 A
3.2. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemlere ilişkin çözümleri saptar. 1 A
3.3. Sorunları ve çözümleri somut olaylara uygular. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anonim Şirketin Temel Nitelikleri ve Kuruluşu
2 Yönetim Kurulu
3 Denetim ve Hesaplar
4 Genel Kurul
5 Pay Sahibinin Hakları ve Borçları
6 Anonim Şirketlerde Menkul Kıymetler
7 Anonim Şirketlerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk
8 Limited Şirketler
9 Kıymetli Evrakın Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması
10 Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali
11 Kambiyo Senetlerinin Genel Özellikleri
12 Poliçe
13 Bono
14 Çek
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
1- Mehmet BAHTİYAR, Ticari İşletme Hukuku, Beta Yayıncılık 2015 2- Mehmet BAHTİYAR, Ortaklıklar Hukuku, Beta Yayıncılık 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu