Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LİSANS BİTİRME PROJESİ 3+0 3 20,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Zafer ADIGÜZEL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gonca Reyhan AKKARTAL, Dr.Öğr.Üye. Seçil ŞENEL UZUNKAYA, Dr.Öğr.Üye. Öznur GÜLEN ERTOSUN, Arş.Gör. Fatih PINARBAŞI, Prof.Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitirme tezinin amacı; öğrencinin geçmiş dönemdeler de edindiği, bilgi ve becerileri kullanarak bir araştırma projesini gerçekleştirmesi ve sunmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,Birlikte okuma ve kontrollerin yapılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Araştırma ve literature planlamasının genel ilkelerini açıklayabilmesi 1, 3 D
1.1. Bireysel çalışma özellikleri kazanabilecektir. 1, 3 D
2. Hipotezi doğrultusunda danışmanı ile birlikte bir araştırma planlayabilmesi 1, 14, 3 D
2.1. Veri tabanlarında araştırma yapabilir. 1, 14, 3 D
2.2. Başlık derecelerini belirleyebilir ve düzenleyebilir. 1, 14, 3 D
3. Literature taraması ya da veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilmesi 1, 14, 3 D
3.1. Seçeceği bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olabilecektir. 1, 14, 3 D
3.2. Proje ödevi/bitirme ödevi için kurallara uygun özet çıkarabilir. 1, 14, 3 D
4. Öğrencinin kavramları alan çalışmasına uygulama (teori ve pratik arasında ilişki kurabilme) becerisi kazanması. 1, 14, 3 D
4.1. Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca kazandığı kavramsal araçları ve becerileri bir planlama sürecinde kullanması konusunda bireysel deneyim kazanması. 1, 14, 3 D
5. Çalışmasını raporlayabilecektir. 1, 14, 3 D
5.1. Öğrencinin teorilerden faydalanarak ele aldığı konuyu kavramsallaştırma, işlemselleştirme ve neden-sonuç ilişkilerini kurarak açıklama becerisi kazanması. 1, 14, 3 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
3 Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
4 Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması
5 Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı literatüre de araştırma yapılması
6 Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı literatüre de araştırma yapılması
7 Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı literatüre de araştırma yapılması
8 Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı literatüre de araştırma yapılması
9 İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı literatüre de araştırma yapılması
10 İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı literatüre de araştırma yapılması
11 İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü literatüre de araştırma yapılması
12 İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü literatüre de araştırma yapılması
13 İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü literatüre de araştırma yapılması
14 Birlikte okuma ve kontrollerin yapılması literatüre de araştırma yapılması
Kaynaklar
T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU: https://www.medipol.edu.tr//medium/document-file-330.vsf
1. Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Erhan Ayşan, Nobel Tıp Kitabevleri 2. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır?, Robert A. Day, Çeviri: Gülay Afikar Altay

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu