Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE II 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Müge SARI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ebru ESKİÇIRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin orta seviye dilbilgisi yapılarını ve alanlarıyla alakalı temel terminolojiyi kullanması.
Dersin İçeriği Bu ders; Material Transport Units Storage Areas (Ürün taşımacılığı birimleri) (Depolama alanı seçenekleri) ,Storage Areas Storage Analysis (Depolama alanı seçenekleri) (Depolama incelemeleri: giderler ve maddi olmayan kalemler) ,Storage Equipment (Depolama bölümlerinde kullanılan ekipmanlar) ,Storage Equipment (Equipments that can be used at storage departments ) ,Informnation Systems Warehouse Management Systems (Taşımacılık alanında kullanılan bilişim sistemleri) (Depo yönetim sistemleri: tarayıcı bilişim araçları) ,Distribution Centers The Loading Dock (Dağıtım merkezleri için öneriler ve dağıtım merkezleri envanterleri) (Yükleme alanlarının çalışma şekilleri) ,Customs (Gümrüklerle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar) ,Cargo Insurance (Kargo sigortalama) ,Shipping Documents Transportation Load Planning (Belge taşımacılığı için gerekli bilgilendirmeler) (Nakliye için yük planlamada dikkat edilecek noktalar),Air Freight Transportation Rail Freight Transportation (Havayolu nakliyeciliği) (Raylı sistemler nakliyeciliği) ,Air Freight Transportation Rail Freight Transportation (Havayolu nakliyeciliği) (Raylı sistemler nakliyeciliği) ,Motor Freight Transportation Ocean Freight Transportation (Karayolu nakliyeciliği) (Denizyolu nakliyeciliği),Logistics Problems Security (Lojistic alanında karşılaşılabilecek problemler ve çözümleri) (Güvenlik sorunları ve çözümleri) ,Sustainability (Sürdürülebilrliği arttırma yöntemleri) ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1, 2, 22, 3 E, F
1.1.Öğrenci sözlü ve yazılı olarak kendi alanını kısaca anlatır. 1, 2, 22, 3 E, F
1.2.Alanında basit İngilizce diyalogları yorumlar. 1, 2, 22, 3 E, F
1.3.Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu yeni yapı ve kelimeleri günlük hayatında kullanır. 1, 2, 22, 3 E, F
2.1.Alanıyla ilgili literatür taramasını listeler. 1, 2, 22, 3 E, F
2.2.Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri yorumlar. 1, 2, 22, 3 E, F
2.3.Alanıyla ilgili makaleleri kullanır. 1, 2, 22, 3 E, F
3.Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak aktarabilecektir. 1, 2, 22, 3 E, F
3.1.Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak aktarır. . 1, 2, 22, 3 E, F
3.2.İngilizce’yi alanındaki uluslararası konferans ve seminerlerde kullanır. 1, 2, 22, 3 E, F
3.3.İngilizce’yi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır. 1, 2, 22, 3 E, F
1. Lojistiğin temel terminolojisini kullanabilecektir. 1, 2, 22, 3 E, F
2. Dili kullanarak kendi alanındaki çalışmaları değerlendirebilecektir. 1, 2, 22, 3 E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Material Transport Units Storage Areas (Ürün taşımacılığı birimleri) (Depolama alanı seçenekleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
2 Storage Areas Storage Analysis (Depolama alanı seçenekleri) (Depolama incelemeleri: giderler ve maddi olmayan kalemler) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
3 Storage Equipment (Depolama bölümlerinde kullanılan ekipmanlar)
4 Storage Equipment (Equipments that can be used at storage departments ) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
5 Informnation Systems Warehouse Management Systems (Taşımacılık alanında kullanılan bilişim sistemleri) (Depo yönetim sistemleri: tarayıcı bilişim araçları) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
6 Distribution Centers The Loading Dock (Dağıtım merkezleri için öneriler ve dağıtım merkezleri envanterleri) (Yükleme alanlarının çalışma şekilleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
7 Customs (Gümrüklerle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
8 Cargo Insurance (Kargo sigortalama) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
9 Shipping Documents Transportation Load Planning (Belge taşımacılığı için gerekli bilgilendirmeler) (Nakliye için yük planlamada dikkat edilecek noktalar) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
10 Air Freight Transportation Rail Freight Transportation (Havayolu nakliyeciliği) (Raylı sistemler nakliyeciliği) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
11 Air Freight Transportation Rail Freight Transportation (Havayolu nakliyeciliği) (Raylı sistemler nakliyeciliği) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
12 Motor Freight Transportation Ocean Freight Transportation (Karayolu nakliyeciliği) (Denizyolu nakliyeciliği) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
13 Logistics Problems Security (Lojistic alanında karşılaşılabilecek problemler ve çözümleri) (Güvenlik sorunları ve çözümleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
14 Sustainability (Sürdürülebilrliği arttırma yöntemleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
Kaynaklar
Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Career Paths Logistics A1,A2 ,Vocational English Book,Express Publishing,2011,ISBN 978-1-78098-355-4

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 133
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu