Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PAZARLAMANIN İLKELERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Arş.Gör. Fatih PINARBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı temel pazarlama ilkeleri, pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama çevresi ve pazarlama araçları ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tüketiciler, Firmalar ve Toplam için Pazarlama Kavramı ve rolü nedir?,Pazarlama Strateji Planlaması ve Hedef Pazarlar,Pazarlama çevreleri ve fırsatları değerlendirme,Nihai Tüketicilerin Pazarları ve Karar verme / Satın alma davranışları,Ticari ve Kurumsal Müşterilerin Satın Alma davranışları ve Uluslararası Pazarlar, Mal ve Hizmetler için Ürün Planlama ve Markalaşma Süreci,Ürün Yönetimi ve Geliştirme,Dağıtım ve Kanal sistemi, Müşteri Hizmeti ve Lojistik Faaliyetleri,Perakendeciler, Toptancılar ve Strateji Planlaması,Tutundurma Yöntemleri ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi,Kişisel Satış ve Müşteri Hizmetleri,Reklam, Halkla İlişkiler ve Promosyon,Fiyatlandırma Hedefleri ve Politikaları,Tüketici Yönlü Etik Pazarlama: Değerlendirme ve Tehditler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Pazarlamaya ilişkin temel konuları kavrayabilecek ve yorumlayabilecektir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 3 A, B, C, E
1.1. Pazarlama kavramını açıklar. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
1.2. Pazar türlerini sınıflar. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
2. Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözecek genel bakış açısı kazanabilecektir. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
2.1. Tüketicilerin satınalma kararlarını değerlendirir. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
2.2. Örgütsel pazarda satınalma karar sürecini değerlendirir. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
2.3. Pazar bölümlendirmesini planlar. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
3. Pazarlama bileşenlerini açıklayabilecektir. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
3.1. Pazarlama bileşenlerini kullanır. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
3.2. Tutundurma faaliyetlerini planlar. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
3.3. Dağıtım kanallarını karşılaştırır. 1, 12, 15, 18, 21, 3 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tüketiciler, Firmalar ve Toplam için Pazarlama Kavramı ve rolü nedir? 1. bölümü okuma
2 Pazarlama Strateji Planlaması ve Hedef Pazarlar 2. bölümü okumak
3 Pazarlama çevreleri ve fırsatları değerlendirme 3. Bölümü okumak
4 Nihai Tüketicilerin Pazarları ve Karar verme / Satın alma davranışları 5. bölümü okumak
5 Ticari ve Kurumsal Müşterilerin Satın Alma davranışları ve Uluslararası Pazarlar 6. Bölümü okumak
6 Mal ve Hizmetler için Ürün Planlama ve Markalaşma Süreci 8. Bölümü okumak
7 Ürün Yönetimi ve Geliştirme 9. Bölümü okumak
8 Dağıtım ve Kanal sistemi, Müşteri Hizmeti ve Lojistik Faaliyetleri 11. Bölümü okumak
9 Perakendeciler, Toptancılar ve Strateji Planlaması 12. Bölümü okumak
10 Tutundurma Yöntemleri ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi 13. Bölümü okumak
11 Kişisel Satış ve Müşteri Hizmetleri 14. Bölümü okumak
12 Reklam, Halkla İlişkiler ve Promosyon 15. Bölümü okumak
13 Fiyatlandırma Hedefleri ve Politikaları 16. Bölümü okumak
14 Tüketici Yönlü Etik Pazarlama: Değerlendirme ve Tehditler 18. Bölümü okumak
Kaynaklar
Pazarlamanın Temelleri, 13. Basımdan çeviri, William D. Perreault, Jr. - Joseph P. Cannon - E. Jerome McCarthy, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013, ISBN: 978-605-133-511-7.
Mehmet Karafakioğlu, Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayınları. İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi. İbrahim Kırcova, İnternette Pazarlama, Beta Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 7 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu