Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EKİP KURMA VE EKİP DİNAMİKLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hüseyin ÇIRPAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hüseyin ÇIRPAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; iş ortamında ekip çalışmasının dinamiklerini, ekip kurma ve yönetmenin prensiplerini uygulamalı olarak öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ekiplere Giriş, Ekipler ve Gruplar Karşılaştırması,Ekip Çeşitleri,Ekip Kurma Temel Bilgiler,Ekip Gelişim Aşamaları,Belbin Ekip Rolleri,Yüksek Performanslı Takımlar,Ekip Verimlilik Faktörleri,Ekip Olumluluk Faktörleri,Sanal Ekipler,Ekiplerde Çatışma ,MBTI ve Ekip Çalışması,Ekiplerde Sorunları Teşhis Etme,Öğrencilerin Kendi Ekip Deneyimlerini Paylaşmaları -1,Öğrencilerin Kendi Ekip Deneyimlerini Paylaşması -2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ekibin tanımı, gruptan farkını, önemini, unsurlarını ve çeşitlerini açıklayabilecektir. 1, 16, 2, 8 A, D
1.1. Ekibi ve unsurlarını tanımlar ve önemini bilir. 1, 2, 4
1.2. Ekibin gruptan farkını örnekleriyle açıklar. 1, 2, 4
2. Ekibin gelişim aşamalarını ve özelliklerini tanımlayabilecektir. 1, 16, 2, 4, 8 A, D
2.1. Tuckman'ın ekip oluşturma, fırtına, norm oluşturma, performans ve dağılma aşamalarını anlar. 1, 16, 2, 4, 8
2.2. Ekibin gelişim aşamalarında karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını bilir. 1, 2, 4, 8
2.3. Ekibin gelişim aşamaları olan oluşum, fırtına, kuralları belirleme ve performans aşamalarına nasıl liderlik yapılacağını deneyimler. 1, 16, 2, 4, 8
3. Yüksek performanslı ekiplerin unsurlarını açıklayabilecektir. 1, 2, 4, 8 A, D
3.1. Yüksek performanslı bir ekibin olumluluk faktörlerini listeler. 1, 2, 4, 8
3.2. Yüksek performanslı bir ekibin verimlilik faktörlerini listeler. 1, 2, 4, 8
3.3. Belbin'in ekip rollerini ve fonksiyonlarını açıklar. 1, 2, 4, 8
4. Sanal ekipler için gerekli etkili liderlik özelliklerini açıklayabilecektir. 1, 2, 4, 8 A, D
4.1. Ekip gelişim aşamalarını sanal ekiplere uygular. 1, 2, 4, 8
4.2. Sanal ekiplerde çalışan motivasyonunun nasıl sağlanacağını bilir. 1, 2, 4, 8
5. Ekip sorunlarını teşhis edebilecektir. 1, 15, 16, 2, 4, 8 A, D
5.1. Ekip içerisinde ekip ruhu ve destekleyici ortamın nasıl sağlanacağını bilir. 1, 2, 4, 8
5.2. MBTI aracını ekip üyelerini tanımada ve ekip dinamiklerini anlamada kullanır. 1, 2, 4, 8
5.3. Thomas-Kilmann çatışma yönetim stillerini bilir. 1, 2, 4, 8
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ekiplere Giriş, Ekipler ve Gruplar Karşılaştırması
2 Ekip Çeşitleri
3 Ekip Kurma Temel Bilgiler
4 Ekip Gelişim Aşamaları
5 Belbin Ekip Rolleri
6 Yüksek Performanslı Takımlar
7 Ekip Verimlilik Faktörleri
8 Ekip Olumluluk Faktörleri
9 Sanal Ekipler
10 Ekiplerde Çatışma
11 MBTI ve Ekip Çalışması
12 Ekiplerde Sorunları Teşhis Etme
13 Öğrencilerin Kendi Ekip Deneyimlerini Paylaşmaları -1
14 Öğrencilerin Kendi Ekip Deneyimlerini Paylaşması -2
Kaynaklar
John Katzenbach, Takımların Bilgeliği

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 5 25
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 15 30
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 1 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu