Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROEKONOMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Kenan DEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nihal KALAYCI OFLAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İktisadın temel kavramlarını, arzı, talebi, tüketici davranışlarını, firma teorisini ve piyasaları açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ekonomiye Giriş,Mikro Ekonomide Temel Kavramlar,Arz ve Talep ,Piyasa Dengesi ,Esneklik,Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Tercihi ,Üretim Süreci ,Kısa Dönem Maliyetler,Uzun Dönem Maliyetler,Faktör Piyasaları,Tam Rekabet Piyasası ,Monopol Piyasası ,Oligopol ve Monopolcü Rekabet ,Konu Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.1.Fiyat ve miktarı etkileyen faktörleri çözümler. 1, 12, 15, 2 A, C
1. Mikro iktisadın temel kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
1.1. Temel kavramları tanımlar. 1, 12, 2 A
1.2 Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir. 1, 12, 2 A
2. Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklayabilecektir. 1, 12, 15, 2 A, C
2.2. Arz ve talep ile ilgili esneklik türlerini hesaplar. 1, 12, 15, 2 A, C
3. Tüketici davranışlarını çözümleyebilecektir. 1, 12, 15, 2 A
3.1. Fayda kavramını çözümler. 1, 12, 15, 2 A
3.2. Bütçe kısıtlarının etkisini çözümler. 1, 12, 15, 2 A
4. Firma davranışlarını çözümleyebilecektir. 1, 12, 15, 2 A
4.1. Üretim teknolojilerini çözümler. 1, 12, 15, 2 A
4.2. Farklı maliyet türlerini çözümler. 1, 12, 15, 2 A
4.3. Kar kavramını çözümler. 1, 12, 15, 2 A
5. Piyasaları değerlendirebilecektir. 1, 12, 15, 2 A, C
5.1 Piyasa türlerini tanımlar. 1, 12, 15, 2 A, C
5.2 Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder. 1, 12, 15, 2 A, C
5.3. Piyasaları karşılaştırır. 1, 12, 15, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomiye Giriş Ders kitabında ilgili bölümü okuma
2 Mikro Ekonomide Temel Kavramlar Ders kitabında ilgili bölümü okuma
3 Arz ve Talep Ders kitabında ilgili bölümü okuma
4 Piyasa Dengesi Ders kitabında ilgili bölümü okuma
5 Esneklik Ders kitabında ilgili bölümü okuma
6 Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Tercihi Ders kitabında ilgili bölümü okuma
7 Üretim Süreci Ders kitabında ilgili bölümü okuma
8 Kısa Dönem Maliyetler Ders kitabında ilgili bölümü okuma
9 Uzun Dönem Maliyetler Ders kitabında ilgili bölümü okuma
10 Faktör Piyasaları Ders kitabında ilgili bölümü okuma
11 Tam Rekabet Piyasası Ders kitabında ilgili bölümü okuma
12 Monopol Piyasası Ders kitabında ilgili bölümü okuma
13 Oligopol ve Monopolcü Rekabet Ders kitabında ilgili bölümü okuma
14 Konu Tekrarı Ders kitabında ilgili bölümü okuma
Kaynaklar
Case, Fair and Oster, Principles of Economics Krugman and Welles, Microeconomics Begg, Vernasca, Fischer and Dornbusch, Economics..
1. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın, 2006. 2. Mevlüt Tatlıyer, İktisadi Düşüncenin Evrimi ve İktisat Politikası, Nobel Yayıncılık, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 15 30
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu