Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI EKONOMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi Verenler Doç.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası Ekonomi, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri tüm yönleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. Uluslararası ekonomik olayarın kapsamına ise; dış ticaret işlemler, üretim faktörlerinin politikaları, dış ekonomik ilişkilerin kalkınma üzerindeki etkileri, uluslararası ekonomik birleşmeler ve dünya para sistemi gibi konular girmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Uluslararası Ekonomi Nedir? ,Mutlak Üstünlükler Teorisi (Adam Smith) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi (David Ricardo),Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher – Ohlin Teorisi) Leontief Paradoksu,Uluslararası Ticaret Politikası - Dış Ticaret Politikası,Uluslararası Ticaret Politikası – Gümrük Tarifeleri - Gümrük Vergisinin Ekonomik Etkileri – Optimum Gümrük Tarifesi ,Dış Ticarette Korumacılık ve Etkileri,Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri,Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi : Küresel Ticaret ve Dünya Ticaret Örgütü,Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi : Dış Denkleştirme Politikaları Harcama Değiştirici Politikalar ( Para Politikası ve Maliye Politikası),Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi : Dış Denkleştirme Politikaları Harcama Kaydırıcı Politikalar Devalüasyon ve Esneklik Yaklaşımı Devalüasyonun Etkileri,Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi Politikaları : İç ve Dış Ekonomik Denge,Ödemeler Bilançosu ,Ödemeler Bilançosu – devam,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dış ticaret teorilerinin temellerini öğretir. 1, 2, 3 A, C
Uluslararası ekonomik gelişmeleri açıklar. 1, 2 A, C
Modern dış ticaret teorilerini tartışır. 1, 2, 3 A, C
Dış ticaretin ekonomik kalkınmaykla olan ilişkisini araştırır. 1, 2, 3 A, C
Dış ticaret politikalarındaki çelişkili konuları tartışır. 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ekonomi Nedir?
2 Mutlak Üstünlükler Teorisi (Adam Smith) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi (David Ricardo)
3 Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher – Ohlin Teorisi) Leontief Paradoksu
4 Uluslararası Ticaret Politikası - Dış Ticaret Politikası
5 Uluslararası Ticaret Politikası – Gümrük Tarifeleri - Gümrük Vergisinin Ekonomik Etkileri – Optimum Gümrük Tarifesi
6 Dış Ticarette Korumacılık ve Etkileri
7 Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri
8 Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi : Küresel Ticaret ve Dünya Ticaret Örgütü
9 Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi : Dış Denkleştirme Politikaları Harcama Değiştirici Politikalar ( Para Politikası ve Maliye Politikası)
10 Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi : Dış Denkleştirme Politikaları Harcama Kaydırıcı Politikalar Devalüasyon ve Esneklik Yaklaşımı Devalüasyonun Etkileri
11 Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi Politikaları : İç ve Dış Ekonomik Denge
12 Ödemeler Bilançosu
13 Ödemeler Bilançosu – devam
14 Genel Tekrar
Kaynaklar
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat – Teori Politika ve Uygulama, Güzem Yayınları, İstanbul, 2015
•Günlük gazeteler, ekonomi dergileri takip edilecek, ödev hazırlanmasında ve ders anlatımında yararlanılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 15 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 145
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu