Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL LOJİSTİK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin kentsel lojistiği bütünsel bir yaklaşımla kavrayarak, kentsel lojistiğe ilişkin problemleri analiz edecek, planlama yapacak ve çözümüne katkı sağlayacak beceriler kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kent kavramı, kentleşme ve kentsel lojistiğin tarihçesi,Kentsel lojistiğin temel kavramları, ilkeleri, bileşenleri ve ilgili taraflar,Kentsel yük üretim merkezleri,Kentsel dağıtım kanalları ve sistem yaklaşımı,Lojistik köyler ve merkezler,Kentsel lojistik problemleri ve çözüm önerileri,Kentsel lojistikte modelleme ve konum kararları,İstanbul'un kentsel lojistik analizi,İstanbul'un kentsel lojistik analizi,Vaka çalışmaları,Kentsel lojistik stratejileri ve planlama,Kentsel lojistik için performans kriterleri ve konsolidasyon,Kentsel lojistikte teknoloji kullanımı, akıllı şehirler ve gelecek vizyonu,Dönem projesi sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2- Kentsel yük üretim merkezlerini açıklayarak kentsel lojistik stratejilerini analiz eder. 1, 12, 14, 2, 4 A, C
1- Kentsel Lojistik kavramını tanımlar 1, 12, 14, 2 A
3- Kentsel lojistik sorunlarına yönelik alternatif çözümler oluşturma becerileri kazanır. 1, 12, 14, 15, 2, 4 A, C
4- Kentsel lojistik modellemesini temel düzeyde gerçekleştirebilir. 1, 12, 14, 15, 2, 4 A, C, D
5- Kentsel lojistiğin geleceğine ve akıllı şehirlere ilişkin vizyon geliştirir. 1, 12, 14, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kent kavramı, kentleşme ve kentsel lojistiğin tarihçesi
2 Kentsel lojistiğin temel kavramları, ilkeleri, bileşenleri ve ilgili taraflar
3 Kentsel yük üretim merkezleri
4 Kentsel dağıtım kanalları ve sistem yaklaşımı
5 Lojistik köyler ve merkezler
6 Kentsel lojistik problemleri ve çözüm önerileri
7 Kentsel lojistikte modelleme ve konum kararları
8 İstanbul'un kentsel lojistik analizi
9 İstanbul'un kentsel lojistik analizi
10 Vaka çalışmaları
11 Kentsel lojistik stratejileri ve planlama
12 Kentsel lojistik için performans kriterleri ve konsolidasyon
13 Kentsel lojistikte teknoloji kullanımı, akıllı şehirler ve gelecek vizyonu
14 Dönem projesi sunumları
Kaynaklar
1- City Logistics: Network Modelling and Intelligent Transport Systems, Taniguchi, E. Thompson, G., Yamada, T. and van Duin, R. Pergamon, 2001. ISBN:0080439039 2- Recent Advances in City Logistics: Proceedings of the 4th International Conference on City Logistics, E. Taniguchi and R. Thompson (eds), Amsterdam, 2006 3- Öğretim Elemanı ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu