Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜLTÜR VE İŞLETME 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Örgüt kültürü ile ilgili temel kavramlar ve kuramları öğretmek ve kültürün işletme faaliyetlerine etkisinin yorumlanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İşletme Yönetimine Genel Bakış, Temel Kavramlar ,Yönetimin Tarihsel Gelişim Süreci,Kültürün Tanımı, Sınıflandırılması ve Özellikleri ,Kültür Boyutları ve Türleri,Kültürel Süreçler, Kültür Değişimleri,Kültürel Tutumlar ve Davranışlar,Kültür ve Kişilik İlişkisi,Kültürle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar,Kültürel İnanç ve Değerler,Örgüt Kültürü Tanımı, Özellik ve Fonksiyonları,Yönetimin Fonksiyonları ve Örgüt Kültürü İlişkisi,Örgüt Kültürü, İklim ve Kimlik Kavramları ile İlişkisi,Örgüt Kültüründe Değişimin Gerekçeleri,Örgüt Kültüründe Değişim Süreci; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kültüre yönelik temel kavram ve kuramları tanımlayabilecektir. 1, 10 A
1.1 Kültür kavramını tanımlar.
1.2 Kültürün özelliklerini sıralar.
1.3 Kültür türlerini açıklar.
2. Kültürün davranışlar üzerindeki etkisini yorumlayabilecektir. 1, 12 A, C
2.1 Tutum ve kültür ilişkisini açıklar.
2.2 Kişilik ve kültür benzerliklerini yorumlar.
2.3 Kültürle ilgili kuramsal yaklaşımları aktarır.
3. Kültürel inanç ve değerleri ayırt edebilecektir. 1 A
3.1 İnanç ve inanç türlerini özetler.
3.2 Değerlerin diğer kavramlarla ilişkisini anlatır.
3.3 Değer oluşumu ile ilgili kuramları ifade eder.
4. İşletmelerdeki kültürel öğeleri açıklayabilecektir. 1, 10 A, C
4.1 Örgüt kültürü ve ilgili kavramları tanımlar.
4.2 Yönetim fonksiyonları açısından örgüt kültürünü yorumlar.
4.3 Kültür ve iklimi birbirinden ayırt eder.
5. Örgüt kültüründe değişim süreci özetleyebilecektir. 1, 10 A
5.1 Kültür değişmesini tartışır.
5.2 Örgüt Kültüründe değişimi etkin yönetmenin yollarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşletme Yönetimine Genel Bakış, Temel Kavramlar
2 Yönetimin Tarihsel Gelişim Süreci
3 Kültürün Tanımı, Sınıflandırılması ve Özellikleri
4 Kültür Boyutları ve Türleri
5 Kültürel Süreçler, Kültür Değişimleri
6 Kültürel Tutumlar ve Davranışlar
7 Kültür ve Kişilik İlişkisi
8 Kültürle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar
9 Kültürel İnanç ve Değerler
10 Örgüt Kültürü Tanımı, Özellik ve Fonksiyonları
11 Yönetimin Fonksiyonları ve Örgüt Kültürü İlişkisi
12 Örgüt Kültürü, İklim ve Kimlik Kavramları ile İlişkisi
13 Örgüt Kültüründe Değişimin Gerekçeleri
14 Örgüt Kültüründe Değişim Süreci
Kaynaklar
Tutar, H. (2017). Örgüt Kültürü, Detay Yayıncılık
Doğan, B. (2007). Örgüt Kültürü, Beta Basım Yayım Robert E. Quinn Kim S. Cameron. (2017). Örgüt Kültürü Örgütsel Tanı ve Değişim, Pegem A Yayıncılık (Çev. Gülcan, M. G., Cemaloğlu, N.) Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (Vol. 2). John Wiley & Sons.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 4 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 15 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu