Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TAŞIMACILIK YÖNETİMİ I 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ulusal ve Uluslararası düzeyde yük, insan veya tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili gerekli mevzuat ve operasyonları etkin bir şekilde başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar etkin bir şekilde ulaşımını sağlamak ve üst sınıflarda olacağı lojistik derslerinin temelini oluşturmak
Dersin İçeriği Bu ders; Taşımacılık kavramı, gelişimi, taşımacılık talebini etkileyen unsurlar, taşıma terminalleri,Taşımacılık türleri ve uluslararası taşımacılık eğilimleri,Tehlikeli madde taşımacılığı,Havayolu Taşımacılığında uluslararası örgütler,Havayolu Konşimentosu, Havayolu Taşımacılığında Kargo Tipleri ve Kargo Taşıma Üniteleri ,Havayolu kargo taşımacılığında kullanılan palet, konteyner ve uçak tipleri,Denizyolu taşımacılığı / IMO,havayolu eşya taşımacılığında kargo tipleri / yolcu uçakları ve özellikleri,Karayolu yük taşımacılığı hakkında giriş niteliğinde genel bilgi, Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığında İlgili Taraflar, Uluslararası Kurumlar,Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Ekipmanları ve Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığında Dökümantasyon ,RO-RO Limanları ve Kara Taşımacılığı,Karayolu Yük Taşımacılığında Uluslararası Rotalar,Uluslararası Karayolu Bilgi Sistemleri,Teslim şekilleri (INCOTERMS); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Uluslararası taşımacılık yönetiminin temel kavramlarını ve gelişimini tartışabilecektir. 1, 2 A
1.1. Uluslararası eşya taşımacılığın temel kavramlarını tanımlar. 1, 2 A
1.2. Taşımacılık türlerini karşılaştırır. 1, 2, 21 A
1.3. Taşıma İşleri Organizatörü kavramını özetler. 1, 2 A
1.4. Taşımacılık talebini etkileyen unsurları sıralar. 1, 2 A
2. Uluslararası hava taşımacılığı ile ilgili teorik bilgilerini gerçek süreçlerle ilişkilendirebileceklerdir. 1, 2 A, C
2.1. Havayolu taşımacılığı ile ilgili temel kavramları tanımlar. 1, 2 A, C
2.2. Havayolu kargo taşımacılığında göndericinin ve alıcının hak ve sorumluklarını tartışır. 1, 2 A, C
2.3. Hava yolu taşımacılığında uluslararası örgütleri sıralar. 1, 2 A, C
2.4. Havayolu taşımacılığına ait operasyon evraklarını hazırlar. 1, 2, 21 A, C
2.5. Havayolu eşya taşımacılığında kullanılan yazılımları sıralar ve karşılaştırır. 1, 13, 2, 21 A, C
3. Uluslararası karayolu taşımacılığı ile ilgili teorik bilgilerini gerçek süreçlerle ilişkilendirebileceklerdir. 1, 2, 21 A, C
3.1. Karayolu taşımacılığı ile ilgili genel kavramları tanımlar. 1, 2 A, C
3.2. Karayolu kargo taşımacılığında göndericinin ve alıcının hak ve sorumluklarını tartışır. 1, 2 A, C
3.3. Karayolu taşımacılığında uluslararası örgütleri bilir. 1, 2 A, C
3.4. Karayolu taşımacılığına ait operasyon evraklarını hazırlar. 1, 2 A, C
3.5. Karayolu eşya taşımacılığında kullanılan yazılımlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 1, 2 A, C
4. Denizyolu taşımacılığının avantaj/dezavantajları 1, 2 A, E
4.1. Denizyolu taşımacılığında kullanılan evraklar 1, 2 A, E
4.2. Deniz ve içsuyollarında kullanılan teslim şekilleri 1, 2 A, E
5. Tehlikeli madde taşımacılığı 1, 2 A, C
5.1. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlar 1, 2 A, E
5.2. Taraf ve sorumluluklar 1, 12, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Taşımacılık kavramı, gelişimi, taşımacılık talebini etkileyen unsurlar, taşıma terminalleri
2 Taşımacılık türleri ve uluslararası taşımacılık eğilimleri
3 Tehlikeli madde taşımacılığı
4 Havayolu Taşımacılığında uluslararası örgütler
5 Havayolu Konşimentosu, Havayolu Taşımacılığında Kargo Tipleri ve Kargo Taşıma Üniteleri
6 Havayolu kargo taşımacılığında kullanılan palet, konteyner ve uçak tipleri
7 Denizyolu taşımacılığı / IMO
8 havayolu eşya taşımacılığında kargo tipleri / yolcu uçakları ve özellikleri
9 Karayolu yük taşımacılığı hakkında giriş niteliğinde genel bilgi, Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığında İlgili Taraflar, Uluslararası Kurumlar
10 Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Ekipmanları ve Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığında Dökümantasyon
11 RO-RO Limanları ve Kara Taşımacılığı
12 Karayolu Yük Taşımacılığında Uluslararası Rotalar
13 Uluslararası Karayolu Bilgi Sistemleri
14 Teslim şekilleri (INCOTERMS)
Kaynaklar
MURAT, ERDAL; ÇANCI, Metin. Taşımacılık Yönetimi, UTIKAD Yayınları. 2003.
Öğretim Üyesi ders notu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 20 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu