Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MATEMATİK I 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Yasemin YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan matematiksel problemleri çözebilmesi için gerekli nitelikleri ve alt yapıyı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sayılar ve Cebirsel İfadeler,Denklemler ve eşitsizlikler: Doğrusal ve kuadratik denklemler; Mutlak değer ,Denklemler ve eşitsizlikler: Doğrusal eşitsizlikler ,Fonksiyon ve Grafikler : Fonksiyonun tanımı; Fonksiyonun noktadaki değeri; Sabit, polinom, ve mutlak değer fonksiyonları ,Fonksiyon ve Grafikler : Bileşke fonksiyon; Ters fonksiyon ,Fonksiyon ve Grafikler : Üstel ve logaritmik fonksiyonlar,Fonksiyon ve Grafikler : Dik koordinat sisteminde fonksiyon grafikleri; Simetri, öteleme ve yansıtmalar,Lineer Programlama,Denklem Sistemleri : Doğrusal Denklem Sistemleri,Denklem Sistemleri : Doğrusal olmayan denklem sistemleri ; Denklem Sistemleri uygulamaları, Matrisler : Matris kavramı; Matris işlemleri,Matrisler : Determinat ve Ters matris,Matrisler : Cramer kuralı,Matrisler : Girdi-çıktı analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sayılarla cebirsel işlemler yapabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
1.1 Sayı kümelerini tanımlar.
1.2 Kesirli sayılarla toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar.
1.3 Köklü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar.
1.4. Üslü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar.
2. Alanı ile ilgili problemleri cebirsel ifadeler halinde tanımlayabilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
2.1 Problemler için cebirsel ifade belirler.
2.2 Cebirsel ifadelerle toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar
2.3 Ortak çarpan parantezine alır.
2.4 Cebirsel ifadeler şeklinde tanımlanmış gerçek yaşam olgularını yorumlar.
3. Alanı ile ilgili problemleri denklem ve eşitsizlik şeklinde ifade edebilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
3.1 Denklem ve eşitsizlikleri örnekler.
3.2 Denklem ve eşitsizlik mantığını açıklar.
3.3 Denklemin kökünü açıklar.
3.4 Denklemin kökünü bulur.
3.5 Eşitsizliğin çözüm aralığını açıklar.
3.6 Eşitsizliğin çözüm aralığını bulur.
4. Fonksiyonları analiz edebilecektir. 1, 14, 15, 2 A, E
4.1 Farklı tipteki fonksiyonları tanır.
4.2 Fonksiyonun bir noktadaki değerini hesaplar.
4.3 Fonksiyonların grafiklerini çizer.
4.4 Fonksiyonun grafiğini kullanarak fonksiyonun bir noktadaki değerini bulur.
4.5 Denklemleri çözmek için doğal logaritma fonksiyonunu kullanır.
4.6 Fonksiyonlar üzerinde öteleme ve yansıtma işlemi yapar.
5. Alanı ile ilgili olguların denklem sistemlerini kurabilecektir. 1, 14, 15, 2 A
5.1 Denklem sistemlerini açıklar.
5.2 Doğrusal denklem sistemlerini çözer.
6. Alanı ile ilgili olguları matris notasyonu ile tanımlayabilecektir. 1, 14, 15, 2 A
6.1 Matris cebirinin notasyonunu ve terminolojisini anlar.
6.2 Bir matrisin transpozunu bulur.
6.3 Matrislerle toplama çıkarma yapar.
6.4 Bir matrisi bir skalar ile çarpar.
6.5 Matrisleri birbiriyle çarpar.
6.6 Lineer denklem sistemlerini matris notasyonu ile gösterir.
6.7 Birim matrisi yazar.
6.8 Bir 2x2 matrisin determinantını ve tersini hesaplar.
6.9 Bir matrisinin kofaktörlerini hesaplar.
6.10 Lineer denklemleri çözmek için Cramer kuralını uygular.
6.11 Katsayılar matrisini anlar.
6.12 Temel girdi-çıktı modellerinde hesaplama yapar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sayılar ve Cebirsel İfadeler
2 Denklemler ve eşitsizlikler: Doğrusal ve kuadratik denklemler; Mutlak değer
3 Denklemler ve eşitsizlikler: Doğrusal eşitsizlikler
4 Fonksiyon ve Grafikler : Fonksiyonun tanımı; Fonksiyonun noktadaki değeri; Sabit, polinom, ve mutlak değer fonksiyonları
5 Fonksiyon ve Grafikler : Bileşke fonksiyon; Ters fonksiyon
6 Fonksiyon ve Grafikler : Üstel ve logaritmik fonksiyonlar
7 Fonksiyon ve Grafikler : Dik koordinat sisteminde fonksiyon grafikleri; Simetri, öteleme ve yansıtmalar
8 Lineer Programlama
9 Denklem Sistemleri : Doğrusal Denklem Sistemleri
10 Denklem Sistemleri : Doğrusal olmayan denklem sistemleri ; Denklem Sistemleri uygulamaları
11 Matrisler : Matris kavramı; Matris işlemleri
12 Matrisler : Determinat ve Ters matris
13 Matrisler : Cramer kuralı
14 Matrisler : Girdi-çıktı analizi
Kaynaklar
Ana kaynaklar: Ders notları: Öğretim üyesi tarafından paylaşılan Kitap: Temel Matematiksel Analiz: İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için, Haeussler, Paul, and Wood, Pearson.
Diğer Kaynaklar: Ian Jacques ; Mathematics for Economics and Business Bülent Kobu ; İşletme Matematiği Alpha, Chiang, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 36 36
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 46 46
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu