Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜRESEL LOJİSTİK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere dünya çapında eşya ve bilgi akışı organizasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanmasıyla küresel lojistik kapsamında; uluslararası kara, hava, deniz, demiryolu, boru hattı taşıma türlerinin etkin kullanımı için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Küresel Lojistik Anlayışı,Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi,Küresel Lojistik Anlayışının Önemi,2.Küresel Lojistiğin Boyutları,Coğrafi Entegrasyon Boyutu,Sektörel Entegrasyon Boyutu,Fonksiyonel Entegrasyon Boyutu,3.Küresel Yük Taşımacılığı ve önemi,Ticaret ve ekipman dengesi,Taşıma Türü Seçimi, Yük özellikleri, Taşıma Organizasyonu,4.Küresel Boyuttaki karma taşımacılık,Karma Taşımacılığın boyutları,Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını,Karma taşımacılığın faydaları,5.Küresel Boyutta kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığı ve bağlantıları,6.Lojistik Üs kavramı,Lojistik Üs türleri,Lojistik Üslerin Temel Özellikleri,Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamikleri,7.Rotterdam-Hollanda Küresel Lojistik Üssü-,8.Antwerp-Belçika Küresel Lojistik Üssü,9.Hamburg-Almanya Küresel Lojistik Üssü,10.Marsilya-Fos-İtalya-İspanya Küresel Lojistik Üssü,11.Dubai Küresel Lojistik Üssü,12.Hong-Hong-Singapur Küresel Lojistik Üssü,13.Shangay Küresel Lojistik Üssü,14.Los Angeles Küresel Lojistik Üssü-Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.3.Fonksiyonel Entegrasyon Boyutunu açıklar. 1, 2
3.1.Ticaret ve ekipman dengesini yorumlar. 1, 10, 2
3.2.Taşıma Türü Seçimini listeler. 1, 10, 2
3.3.Taşıma Organizasyonlarını planlar. 1, 10, 2
4.Küresel Boyuttaki karma taşımacılığı açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A, E
4.1.Karma Taşımacılığın boyutlarını listeler. 1, 10, 2
4.2.Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını tanımlar. 1, 10, 2
4.3.Karma taşımacılığın faydalarını listeler. 1, 10, 2
5.Küresel Boyuttaki kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığını ve bağlantılarını açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A, E
5.1.Küresel boyuttaki kara yolu taşımacılığını açıklar. 1, 2
5.1.Küresel boyuttaki deniz yolu taşımacılığını açıklar. 1, 2
6.Lojistik Üs Kavramını açıklayabilecektir. 1, 19 A, E
7.Avrupa Lojistik Küresel Üs Örneklerini açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 8 A, C, D, E
1. Küresel Lojistik Anlayışını açıklayabilecektir. 1, 10 A, E
1.1. Küresel Lojistik kavramını tanımlar. 1, 10, 2
1.2. Küresel Lojistik Kavramının gelişimini yorumlar. 1, 10, 2
2. Küresel Lojistiğin Boyutlarını listeleyebilecektir. 1, 10, 2 A, E
2.1. Coğrafi Entegrasyon Boyutunu açıklar. 1, 2
2.2. Sektörel Entegrasyon Boyutunu açıklar. 1, 2
3. Küresel Yük Taşımacılığının önemini açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A, E
5.3. Küresel boyuttaki demir yolu taşımacılığını açıklar. 1, 2
5.4. Küresel boyuttaki boru hattı taşımacılığını açıklar. 1, 2
6.1. Lojistik Üs kavramını tanımlar. 1, 2
6.2. Lojistik Üs türlerini listeler. 1, 2
6.3. Lojistik Üslerin Temel Özelliklerini listeler. 1, 2
6.4. Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamiklerini tanımlar. 1, 2
7.1. Rotterdam-Hollanda Lojistik Üssünü açıklar. 1, 12, 8 A, C, D, E
7.2. Antwerp-Belçika Lojistik Üssünü açıklar. 1, 12, 8 A, C, D, E
7.3. Hamburg-Almanya Lojistik Üssünü açıklar 1, 12, 8 A, C, D, E
8. Ortadoğu Küresel Üs Örneklerini açıklayabilecektir. 1, 12, 8 A, C, D, E
8.1. Ortadoğu Lojistik Üssü Dubai’yi açıklar 1, 12, 8 A, C, D, E
9. Uzakdoğu Ve Amerika Küresel Üs Örneklerini açıklayabilecektir. 1, 12, 8 A, C, D, E
9.1. Hong-Hong Lojistik Üssünü açıklar. 1, 12, 8 A, C, D, E
9.2. Shangay Lojistik Üssünü açıklar. 1, 12, 8 A, C, D, E
9.3. Singapur Lojistik Üssünü açıklar. 1, 12, 8 A, C, D, E
9.4. Los Angeles Lojistik Üssünü açıklar. 1, 12, 8 A, C, D, E
10. Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritasını açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 8 A, C, D, E
10.1. Türkiye’de Ulaştırma Politikalarındaki Dönüşümü saptar. 1, 10, 12, 8 C, D
10.2. Türkiye’de Ulaştırma Eylem Planlarını açıklar. 1, 10, 12, 8 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Küresel Lojistik Anlayışı,Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi,Küresel Lojistik Anlayışının Önemi
2 2.Küresel Lojistiğin Boyutları,Coğrafi Entegrasyon Boyutu,Sektörel Entegrasyon Boyutu,Fonksiyonel Entegrasyon Boyutu
3 3.Küresel Yük Taşımacılığı ve önemi,Ticaret ve ekipman dengesi,Taşıma Türü Seçimi, Yük özellikleri, Taşıma Organizasyonu
4 4.Küresel Boyuttaki karma taşımacılık,Karma Taşımacılığın boyutları,Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını,Karma taşımacılığın faydaları
5 5.Küresel Boyutta kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığı ve bağlantıları
6 6.Lojistik Üs kavramı,Lojistik Üs türleri,Lojistik Üslerin Temel Özellikleri,Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamikleri
7 7.Rotterdam-Hollanda Küresel Lojistik Üssü-
8 8.Antwerp-Belçika Küresel Lojistik Üssü
9 9.Hamburg-Almanya Küresel Lojistik Üssü
10 10.Marsilya-Fos-İtalya-İspanya Küresel Lojistik Üssü
11 11.Dubai Küresel Lojistik Üssü
12 12.Hong-Hong-Singapur Küresel Lojistik Üssü
13 13.Shangay Küresel Lojistik Üssü
14 14.Los Angeles Küresel Lojistik Üssü-Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritası
Kaynaklar
http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar Murat Erdal, Küresel Lojistik, UTİKAD Yayınları. Douglas Long, Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Uygulamaları, Nobel Yayınları. Kent Gourdin, Global Logistics Management: A Competitive Advantage fort he 21’st Century, Blackwell Publishing.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
0
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Proje  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 7 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu